Examina


La cova des Ranxo des Coll (Santa Maria del Camí, Mallorca). Descripció, contextualització i aspectes destacats  - Santandreu, Gabriel; Enseñat, Juan José; Pla, Vicenç; Ginés, Angel; Gual, Miquel Àngel; Gaviño, Bernat
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2019, vol. 2, pp. 55-67 - 13 p. - 
Ver registro completo
Les cavitats litorals de sa Punta –Portocolom– (Felanitx, Mallorca), 1ª part. Descripció, topografia i aspectes geomorfològics  - Santandreu, Gabriel; Enseñat, Juan José; Gaviño, Bernat
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2020, vol. 3, pp. 93-113 - 22 p. - 
Ver registro completo
Les cavitats properes a les Coves del Drac (Manacor, Mallorca): descripció i refl exions sobre la seva possible relació  - Enseñat, Juan José; Santandreu, Gabriel; Gràcia, Francesc
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 249-260 - 12 p. - 
Ver registro completo
Les coves de Mallorca al llibre d’Édouard-Alfred Martel “La Spéléologie ou science des cavernes” (1900)  - Ginés, Joaquín; Ginés, Angel
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2019, vol. 2, pp. 15-27 - 13 p. - 
Ver registro completo
Les Coves del Drac (Manacor, Mallorca). Descripció del sectors terrestres  - Santandreu, Gabriel; Enseñat, Juan José; Gràcia, Francesc; Pla, Vicenç; Ginard, Antelm; Gual, Miquel Àngel
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 77-104 - 28 p. - 
Ver registro completo
Les Coves del Drac i el turisme a Mallorca: impressions d’un guia de les coves  - Duran, Mateu
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 237-247 - 12 p. - 
Ver registro completo
Les exploracions subaquàtiques a les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Gràcia, Francesc; Mascaró, Guillem; Pérez, Joan; Fernández, John Freddy; Cirer, Antoni; Lázaro, Juan Carlos; Ansaldi, Davide; Clamor, Bernat; Perelló, Miquel Àngel; Vives, Miquel Àngel; Gamundí, Pere; Granell, Álvaro; Betton, Nicolás; Bornemann, Dirk; Franglen, Nick
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 105-116 - 12 p. - 
Ver registro completo
Les “Rondayes de Mallorca” de l’Arxiduc Lluís Salvador: una aproximació espeleològica  - Ginés, Joaquín; Ginés, Angel
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2020, vol. 3, pp. 83-92 - 10 p. - 
Ver registro completo
L’entorn geogràfic, geomorfològic i geològic de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Fornós, Joan J.; Gómez-Pujol, Lluís; Mas, Guillem
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 49-63 - 16 p. - 
Ver registro completo
L’espeleogènesi de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca): evolució dels coneixements i interpretació actual  - Ginés, Joaquín; Ginés, Angel; Gràcia, Francesc; Fornós, Joan J.
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 141-163 - 24 p. - 
Ver registro completo