Naturalment. Revista de divulgació científica


Naturalment. Revista de divulgació científica

Naturalment. Revista de divulgació científica

La revista Naturalment, (ISSN e-2255-5641), és una revista de divulgació científica amb un valor afegit: ha pretès ser una nova forma d'aprendre. La revista és el resultat dels treballs realitzats en els seminaris de l'assignatura de Biologia del primer curs del grau de Biologia de la Universitat dels Illes Balears . és per tant una revista realitzada per alumnes que s'iniciaven en la seva formació científica. Els alumnes han rebut l'assessorament de professors i diversos tècnics, però en última instància ells són els responsables dels temes publicats. Seu és el mèrit de la feina ben feta. Com s'ha dit al principi, el projecte té dues vessants, per la persona interessada en ciència serà una revista de divulgació científica, per als professionals d'educació pot ser un model d'ensenyament-aprenentatge molt vàlid en què els alumnes han hagut de desenvolupar les seves capacitats i adquirir bon nombre de competències. Durant el procés d'elaboració de la revista els alumnes han hagut de treballar molts aspectes relacionats amb la informació científica. En primer lloc han hagut d'aprendre a ser ells mateixos els emissors de la informació i no els receptors, a més han hagut d'aprendre a seleccionar temes d'interès, gestionar bases de dades, redactar textos, consultar bibliografia i citar-la de manera adequada, seleccionar imatges, respectar drets de propietat intel·lectual, seleccionar i comentar pàgines web i llibres científics, així essencialment la formació adquirida és l'aspecte fonamental d'aquest projecte.

Continguts de la revista.

La primera decisió que es va prendre va ser decidir quins serien els continguts de la revista que van quedar establerts de la següent manera. Cada revista es dedicaria a un tema científic i en la mesura del possible tota la revista tractaria sobre aquest tema. Per triar els temes es va elaborar una llista dels que podrien tenir més interès. Els alumnes van poder escollir entre els temes proposat o proposar-ne d’altres. Els continguts de cada revista són els següents: -Article de divulgació sobre el tema triat. -Entrevista amb un investigador que no fos de la UIB, sinó d'altres centres del país o de l'estranger. -Amb l'objectiu que coneguessin de primera mà algunes de les principals revistes científiques i de divulgació farien comentaris sobre els continguts de les mateixes. -Recomanacions de consulta de pàgines web relacionades amb el tema que fossin de qualitat. -Comentaris sobre llibres, pel·lícules i altres materials de divulgació.

Aquesta col-lecció consta de 77 articles