Registro completo
Títol:     Informe Mar Balear 2020
Autor/es: Vaquer-Sunyer, Raquel ed. ; Barrientos, Natalia ed.
Matèries en català: Biodiversitat marina ; Canvis climàtics ; Gestió ambiental ; Parcs marins ; Medi ambient ; Contaminació
Matèries en anglès: Biological diversity ; Marine pollution ; Climatic changes ; Environmental management ; Marine parks and reserves
Abstract:  Millorar l’estat de conservació de la mar Balear és un objectiu compartit per la societat. Per això és necessari fer un diagnòstic del seu estat i de la seva evolució al llarg del temps. L’INFORME MAR BALEAR és fruit d’aquesta necessitat. Aquesta primera versió inclou més de cent indicadors sobre l’estat del medi marí de les Illes Balears, les pressions a les quals està sotmès i les respostes que hi donam com a societat. Una gran quantitat d’informació fins ara poc difosa. Posar tot aquest patrimoni col·lectiu a l’abast del públic ha estat possible gràcies a la col·laboració d’institucions públiques i privades que fa anys que estudien i acumulen dades sobre la mar Balear, i a desenes d’investigadors i tècnics que han compartit informació i que han dedicat el seu temps a aquest projecte desinteressadament.
Font:  Informe Mar Balear 2020
Identificador:  ISBN: 978-84-89-18951-9
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess