Registro completo
Títol:     Qüestionari de Qualitat de Vida per a nins i adolescents amb Paràlisi Cerebral (CP QOL) : Manual
Autor/es: Riquelme Agulló, Inmaculada ; Badia Corbella, Marta ; Orgaz Baz, Mª Begoña
Matèries en català: Infants discapacitats ; Educació
Matèries en anglès: Children with disabilities ; Education
Abstract:  El qüestionari Cerebral Palsy Quality of Life (CP QOL) és una eina per mesurar la qualitat de vida de nins i adolescents amb paràlisi cerebral desenvolupat per investigadores de la Universitat de Melbourne. Aquest manual presenta la versió espanyola del qüestionari desprès d’un procés de traducció, adaptació cultural i validació de les propietats psicomètriques. Aquest qüestionari pot ser utilitzat per investigadors, clínics, educadors, professionals de la salut i dels serveis socials per establir un perfil de qualitat de vida en nins i adolescents amb paràlisi cerebral, detectar àrees d’actuació i objectivar canvis en la qualitat de vida d’aquesta població. Aquest manual proporciona informació bàsica sobre el procediment d’aplicació i correcció del qüestionari.
Identificador:  ISBN: 978-84-09-23859-0
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess