Registro completo
Títol:     Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030)
Autor/es: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ; Universitat de les Illes Balears
Matèries en català: Economia ; Ciències Socials ; Medi ambient
Matèries en anglès: Economics ; Social Sciences ; Environment
Abstract:  Abstract not available
Identificador:  PM 393-2019
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess