ExaminaAnálisis espacial de la capacidad de carga náutica de las zonas de fondeo de las Illes Balears.
Autoría:Gómez, Aina García; Balaguer Huguet, Pau; Fernández Mora, Àngels; Tintoré Subirana, Joaquim.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (ICTS SOCIB)
Identificador:https://doi.org/10.25704/4SMG-0585, DL PM 00062-2021
Matèries en català:Embarcacions -- Illes Balears; Turisme; Àrees portuàries -- Illes Balears
Matèries en castella:Embarcaciones deportivas -- Baleares (Comunidad Autónoma); Turismo; Puertos deportivos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès:Boats and boating -- Spain -- Balearic Islands; Tourism; Port districts -- Spain -- Balearic Islands
PDF.388 p. - Ver registro completo


Arquitectura contemporánea en Mallorca : (1900-1947).
Autoría:Seguí Aznar, Miguel.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears
Identificador:8476320973
Matèries en català:Arquitectura moderna -- Illes Balears -- Mallorca -- s XX
Matèries en castella:Arquitectura moderna -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Mallorca -- s.XX
Matèries en anglès:Architecture Modern -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca -- 20th century
PDF.512 p. - Ver registro completo


Celtíberos y lusitanos frente a Roma : diplomacia y derecho de guerra.
Autoría:García Riaza, Enrique.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Universidad del País Vasco
Identificador:84-8373-515-6
Matèries en català:Celtes -- Història; Etnologia -- Portugal; Portugal -- Història -- Fins 218 a.C.-- Fonts Història; Espanya -- Història -- Fins 218 a.C. -- Fonts Història
Matèries en castella:Celtas -- Historia; Etnologia -- Portugal; Portugal -- Historia -- Hasta 218 a.C.; España -- Historia -- Hasta 218 a. C.
Matèries en anglès:Celts -- History; Ethnology -- Portugal; Portugal -- History -- To 218 B.C. -- Sources; Spain -- History -- To 218 B.C. -- Sources
PDF.398 p. - Ver registro completo


Comunicar-se amb persones amb dificultats comunicatives: eines i estratègies.
Autoría:Pades Jiménez, Antonia; Adrover Lorente, Héctor; Olmo Rigo, Antonia; Riquelme Agulló, Inmaculada.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Servei d’Activitats Culturals, Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta, Universitat de les Illes Balears i Consell de Mallorca
Identificador:ISBN: 978-84-09-32496-5
Matèries en català:Comunicació
Matèries en castella:Comunicación
Matèries en anglès:Communication
PDF.36 p. - Ver registro completo


Cuestionario de Calidad de Vida para niños y adolescentes con Parálisis Cerebral (CP QOL) : Manual.
Autoría:Riquelme Agulló, Inmaculada; Badia Corbella, Marta; Orgaz Baz, Mª Begoña.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació. Govern de les Illes, Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS-IdISBa), Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Universitat de les Illes Balears.
Identificador:ISBN: 978-84-09-23858-3
Matèries en català:Infants discapacitats; Educació
Matèries en castella:Parálisis cerebral; Educación
Matèries en anglès:Cerebral palsied children; Education
PDF.58 p. - Ver registro completo


El coste de la insularidad.
Autoría:Bardolet, Esteban.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, Ibiza y Formentera. Servicio de Publicaciones
Identificador:PM-672/1989
Matèries en català:Transport -- Illes Balears; Illes Balears -- Condicions econòmiques; Ordenació del territori -- Illes Balears
Matèries en castella:Transporte -- Baleares (Comunidad Autónoma); Baleares (Comunidad Autónoma) -- Situación económica; Ordenación del Territorio
Matèries en anglès:Transportation -- Spain -- Balearic Islands; Regional planning -- Spain -- Balearic Islands
PDF.185 p. - Ver registro completo


Els temporals destructius als boscos de les Illes Balears. 2001-2021.
Autoría:Estrany, Joan, ed.; Calvo-Cases, Adolfo, ed.; Santana, Joan A., ed..
Font:Els temporals destructius als boscos de les Illes Balears. 2001-2021
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Govern de les Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient i Territori, Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, Universitat de les Illes Balears, Grup de Recerca en Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis (MEDhyCON), Departament de Geografia i Institut d’Investigacions Agroambientals i Economia de l’Aigua (INAGEA), Universitat de València, Grup de Recerca en Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis (MEDhyCON), Departament de Geografia i Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)
Identificador:ISBN: 978-84-125447-0-1
Matèries en català:Boscos--Conservació; Boscos--Protecció
Matèries en castella:Bosques-Degradación
Matèries en anglès:Effect of climatic changes on Forest resiliance
PDF.168 p. - Ver registro completo


Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030).
Autoría:Consell Econòmic i Social de les Illes Balears; Universitat de les Illes Balears.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Identificador:PM 393-2019
Matèries en català:Economia; Ciències Socials; Medi ambient
Matèries en castella:Economia; Ciencias sociales; Medio ambiente
Matèries en anglès:Economics; Social Sciences; Environment
PDF.504 p. - Ver registro completo


Fauna endèmica de les illes Balears.
Autoría:Pons Buades, Guillem X.; Palmer Vidal, Miquel.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Institut d'Estudis Baleàrics, Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient
Identificador:84-87026-56-7
Matèries en català:Fauna -- Illes Balears; Medi ambient -- Illes Balears
Matèries en castella:Fauna -- Baleares (Comunidad Autónoma); Medio ambiente -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès:Wildlife -- Spain -- Balearic Islands; Environmental -- Spain -- Balearic Islands
PDF.324 p. - Ver registro completo


Informe Mar Balear 2020.
Autoría:Vaquer-Sunyer, Raquel ed.; Barrientos, Natalia ed..
Font:Informe Mar Balear 2020
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Editat per R. Vaquer-Sunyer i N. Barrientos
Identificador:ISBN: 978-84-89-18951-9
Matèries en català:Biodiversitat marina; Canvis climàtics; Gestió ambiental; Parcs marins; Medi ambient; Contaminació
Matèries en castella:Biodiversidad marina; Cambio Climático
Matèries en anglès:Biological diversity; Marine pollution; Climatic changes; Environmental management; Marine parks and reserves
PDF.392 p. - Ver registro completo


Les mobilitzacions per a la protecció del medi ambient a les Illes Balears des de l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial Protecció (1991) fins a l’actualitat: impactes socials i culturals.
Autoría:Serra Busquets, Sebastià, coord.; Nigorra Vaquer, Paula, coord..
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Direcció General de Política Universitària i Recerca. Govern de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears, Publicació patrocinada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc d’una acció puntual de recerca i desenvolupament (AP_2021_048) aprovada per la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura i desenvolupada entre l’1 de juliol i el 31 d’octubre de 2022 a la Universitat de les Illes Balears.
Identificador:DOI: 10.3306/AP_2021_048.monografia.serra.nigorra.coord
Matèries en català:Medi ambient -- Protecció
Matèries en castella:Medio ambiente -- Protección
Matèries en anglès:Environmental protection
PDF.365 p. - Ver registro completo


Los efectos de las resoluciones extranjeras en España.sistemas general y convencional
Autoría:Garau Sobrino, Federico F..
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Tecnos
Identificador:8430921745
Matèries en català:Dret internacional privat
Matèries en castella:Derecho internacional privado
Matèries en anglès:Conflict of laws
PDF.140 p. - Ver registro completo


Presoners de Cabrera : compilació onomàstica dels presoners napoleònics a l'illa de Cabrera 1809-1814.
Autoría:Mir Ramonell, Juan B..
Font:Presoners de Cabrera : compilació onomàstica dels presoners napoleònics a l'illa de Cabrera 1809-1814
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Juan B. Mir Ramonell, 2021
Identificador:ISBN 978-84-123373-3-4, Dipòsit Legal CS 154-2021
Matèries en català:Mallorca -- Història -- 1808-1814, Invasió napoleònica; Cabrera, Arxipèlag de (Illes Balears) -- Història
PDF.190 p. - Ver registro completo


Qüestionari de Qualitat de Vida per a nins i adolescents amb Paràlisi Cerebral (CP QOL) : Manual.
Autoría:Riquelme Agulló, Inmaculada; Badia Corbella, Marta; Orgaz Baz, Mª Begoña.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació. Govern de les Illes, Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS-IdISBa), Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les Illes Balears
Identificador:ISBN: 978-84-09-23859-0
Matèries en català:Infants discapacitats; Educació
Matèries en castella:Parálisis cerebral; Educación
Matèries en anglès:Children with disabilities; Education
PDF.58 p. - Ver registro completo


Ruta del Tren.
Autoría:Brunet Estarellas, Pere Joan.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/book
Editor:El Dia del Mundo
Identificador:PM-1013-1997
Matèries en català:Turisme; Ferrocarrils -- Illes Balears -- Mallorca -- Sóller ; Sóller (Mallorca) -- Història
Matèries en castella:Turismo; Ferrocarril -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Sóller; Sóller (Mallorca) -- História
Matèries en anglès:Tourism; Railroads -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Sóller)
PDF.64 p. - Ver registro completo