Examina



Historia del Puig de Santa Magdalena de Inca
Editor: Imprenta Duran, Inca.
Identificador:D.L.: PM. 367-1970
Matèries en català:Història -- Inca -- Illes Balears; Història -- Puig de Santa Magdalena (Inca) -- Illes Balears
Matèries en anglès:History -- Inca -- Baleric Islands; History -- Puig de Santa Magdalena (Inca) -- Balearic Islands
PDF -130 p. -