Examina


Ajuntament d'Inca
Coll Llobera, Juan
Coll Terrasa, Pep
Colom Mateu, Miquel
Cortès Forteza, Santiago
Duran i Coli, Llorenç Maria
Duran i Saurina, Miquel
Escanelles Bonafé, Margalida
Estrany Bertos, Joan
Fiol i Tornila, Pere
Gual Truyol, Simón
Llabrés i Martorell, Pere Joan
Llabrés i Martorell, Pere Joan (ed)
Llompart Moragues, Gabriel
Llompart Seguí, Miquel
Maicas, Lluis
Mortarell, Pere Joan
Palou Sampol, Joana Maria
Payeras Estrany, Llorenç
Pieras Salom, Gabriel
Pieras Villalonga, Miquel
Puigserver, Jaume (coord)
Pujalte Vilanova, Ferran (coord.)
Rayó Bennàssar, Pere
Rosselló i Vaquer, Ramon
Sobrino Sánchez, Ramón