Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'vives' apareix 1 time
'f' apareix 12 vegades a 11 documents


Aspectes hidrogràfics i planctònics dels voltants de l'arxipèlag de Cabrera  - Vives, F.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 487-502
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Es presenten dades hidrogràfiques i planctòniques de les aigües dels voltants de Cabrera. Algunes de les dades provenen de l'estació 18, situada a l'est de Cabrera i d'altres de la Badia de Palma. S'analitza la temperatura, salinitat, oxigen dissolt i sals nutritives. La biomassa de fitoplàncton és molt baixa. Les concentracions mitjanes de clorofil- Ia oscillen entorn dels 0,2 mg/ma Aquesta pobresa en fitoplàncton també es tradueix en el zooplàncton. Acompanyen el treball taules de les espècies més freqüents en aquestes aigües. ; Planktonic and hydrographic data of the sea that surrounds the archipelago of Cabrera is given. Some of this information is from station 18 that is situated to the east of Cabrera, while the rest of the data collected is from the Bay of Palma. The temperature, salinity, dissolved oxygen and nutritional elements are analysed. The biomass of the phyto-plankton is very low. The mean concentration of chlorophyll is 0,2 mg! m", The oligotrophic character of the waters of Cabrera also determines its low zooplankton biomass. Tables of the species that are commonly found in these waters are given.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 7.132799 - 16 p. - Ver registro completo