Cerca de text


11 documents rellevants a la consulta.

'consell' apareix 11 vegades a 11 documents
'editorial' apareix 11 vegades a 11 documents


Itinerarios  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 10, pp. 217-228
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Matèries en català: Excursionisme Menorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Hiking Spain Minorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 12 p. - Ver registro completo

Pragrama de cicle de conferències  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 22, pp. 277-278
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 2 p. - Ver registro completo

Introducció S'Albufera dins el context teòric de l'ecologia - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 15-18
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: S'Albufera (Mallorca) ; Ecologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Albufera, s' Majorca (Spain) ; Ecology ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 4 p. - Ver registro completo

Introducción  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 15, pp. 93-103
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 11 p. - Ver registro completo

Andreu Ripoll i Muntaner  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 16, pp. 181-182
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ripoll i Muntaner, Andreu ; Història Natural.
Matèries en anglès: Ripoll i Muntaner, Andreu ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 2 p. - Ver registro completo

Epíleg  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 13, pp. 225-227
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 3 p. - Ver registro completo

Bibliografia  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 10, pp. 207-215
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 9 p. - Ver registro completo

Llistat de les cavitats de les Balears de més de 300 metres de recorregut  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 367-368
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Coves Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Caves Spain Balearic Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 2 p. - Ver registro completo

Alguns articles dels diaris de 1905 sobre l'eclipsi total d'aquell any  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 13, pp. 13-34
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Eclipsis solars 1905 ; Història Natural.
Matèries en anglès: Solar eclipses 1905 ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 22 p. - Ver registro completo

Joaquim Montoriol i Pous (1924-2011)  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 363-366
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Montoriol i Pous, Joaquim, 1924-2011 ; Espeleòlegs ; Història Natural.
Matèries en anglès: Montoriol i Pous, Joaquim, 1924-2011 ; Speleologists ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 4 p. - Ver registro completo

Índex d'autors  - Consell Editorial
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 20, pp. 621-623
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 6.0129495 - 3 p. - Ver registro completo