Cerca de text


8 documents rellevants a la consulta.

guillem (57) xavier (27) pons (52) buades (14) editor (56)


Geomorfología Litoral de Menorca. Dinámica, evolución y prácticas de gestión  - Gómez-Pujol, Lluis, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 25
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geologia ; Geomorfologia.
Matèries en anglès: Geology ; Geomorphology.
Rellevància comparativa: 6.0983305 - 298 p. - Ver registro completo

Geomorfologia Litoral i Quaternari : Homenatge a Joan Cuerda Barceló  - Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Vicens, Damià, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 14
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geomorfologia ; Geologia.
Matèries en anglès: Geomorphology ; Geology.
Rellevància comparativa: 6.0983305 - 388 p. - Ver registro completo

El Canvi climàtic: passat, present i futur  - Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Guijarro, José Antonio, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 9
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Climatologia ; Canvis climàtics.
Matèries en anglès: Climatology ; Climatic Changes.
Rellevància comparativa: 6.0983305 - 212 p. - Ver registro completo

Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l'Eclipsi Total de Sol a la Mallorca de 1905  - Amengual, Antoni, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; March, Joan, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 13
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Astronomia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Astronomy ; Natural History.
Rellevància comparativa: 4.8786645 - 236 p. - Ver registro completo

Història i ciència: commemoració dels 40 anys de l’arribada de l’home a la Lluna  - Ginard, Antelm, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Vicens, Damià, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 16
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural ; Astronomia ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History ; Astronomy ; Natural Science.
Rellevància comparativa: 4.8786645 - 201 p. - Ver registro completo

El Carst. Patrimoni natural de les illes Balears  - Gràcia, Francesc, editor ; Ginés, Joaquín, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Ginard, Antelm, editor ; Vicens, Damià, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 17
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca ; Coves.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca ; Caving.
Rellevància comparativa: 4.2688313 - 369 p. - Ver registro completo

Recerca i gestió dins l’àmbit cinegètic  - Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Barceló, Antoni, editor ; Muñoz, Maria, editor ; del Valle, Laura, editor ; Seguí, Bartomeu, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 28
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Gestió de la Caça ; Història Natural.
Matèries en anglès: Hunting management ; Natural History.
Rellevància comparativa: 4.2688313 - 219 p. - Ver registro completo

La gestión integrada de playas y dunas: experiencias en Latinoamérica y Europa  - Rodríguez Perea, Antonio, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Roig Munar, Francesc Xavier, editor ; Martin Prieto, José Ángel, editor ; Mir Gual, Miquel, editor ; Cabrera, J. Alfredo, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 19
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Medi ambient ; Costes.
Matèries en anglès: Natural environment ; Coasts.
Rellevància comparativa: 3.6589985 - 408 p. - Ver registro completo