Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

joaquin (31) gines (51) editor (56)


El Carst i les coves de Mallorca. Karst and caves in Mallorca International symposium on Karren landforms - Ginés, Ángel, editor ; Ginés, Joaquín, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 3
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural ; Espeleologia ; Karst a Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Caving ; Karst in Mallorca.
Rellevància comparativa: 4.4595394 - 212 p. - Ver registro completo

Geomorfologia litoral : Migjorn y Llevant de Mallorca  - Fornós, Joan J., editor ; Ginés, Joaquín, editor ; Gómez-Pujol, Lluis, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 15
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural ; Geomorfologia ; Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Geomorphology ; Natural Science.
Rellevància comparativa: 2.9730263 - 223 p. - Ver registro completo

El Carst. Patrimoni natural de les illes Balears  - Gràcia, Francesc, editor ; Ginés, Joaquín, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Ginard, Antelm, editor ; Vicens, Damià, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 17
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca ; Coves.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca ; Caving.
Rellevància comparativa: 2.601398 - 369 p. - Ver registro completo