Monografies de la Societat d'Història Natural de Balears


Monografies de la Societat d'Història Natural de Balears

La Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB) publica articles d'història natural mitjançant el seu butlletí, que s’edita amb caràcter anual des de l'any 1955, i són articles que habitualment no formen part d'un conjunt. La SHNB també té altres canals per publicar temes d'interès, en ocasions en què es volen publicar o bé una sèrie d'articles d'un tema en concret fruit d’un congrés o d’una iniciativa dels seus socis, o bé un treball monogràfic que excedeix la mida d'un sol article. La SHNB encamina aquestes publicacions en llibres de la sèrie Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears. Aquestes monografies es van començar a publicar l'any 1990 i se n'han publicat 22 de llavors ençà, que han tractat temes de diversa índole.

La SHNB fa un esforç per donar a conèixer aspectes naturalistes de distints espais naturals de les Balears. Aquests són els exemples de dues monografies que amb nombrosos col·laboradors conformaren un considerable nombre d'articles sobre la història natural de l'arxipèlag de Cabrera, en una edició a cura de Josep A. Alcover, Enric Ballesteros i Joan J. Fornós. Una altra monografia va tractar un altre lloc també emblemàtic, l'albufera de Mallorca, en aquest cas editada per Antoni Martínez-Taberner i Joan Mayol.

Una altra obra col·lectiva és la Geomorfología litoral del Migjorn y Llevant de Mallorca, que també s'ha tractat en una monografia, editada per Joan J. Fornós, Joaquín Ginés i Lluís Gómez-Pujol amb motiu de la IV Reunión de Geomorfología Litoral de la Sociedad Española de Geomorfología (SEG), celebrada a Mallorca. Sobre l'illa de Menorca s'han editat dues monografies més, la primera es titulava Introducción a la geografia física de Menorca i en són editors Vicenç M. Rosselló, Joan J. Fornós i Lluís Gómez-Pujol, com a guia de camp de les XVII Jornades de Geografia Física, i la segona és la història natural del Migjorn de Menorca, editada per Joan J. Fornós, Antoni Obrador i Vicenç M. Rosselló.

També hi ha temes més genèrics que han estat objecte de monografies. Tenim el cas de la fauna endèmica de les illes Balears, de la qual són autors Guillem X. Pons i Miquel Palmer. Aquest treball fou guardonat amb el premi Jaume I de la Generalitat (1996). Un altre cas va ser una publicació sobre l'ecologia de les Illes, coordinada per Josep A. Alcover i Javier del Hoyo. El canvi climàtic va ser el tema d'una altra monografia i els editors foren Guillem X. Pons i José A. Guijarro. Aquestes dues darreres monografies foren fruit de sengles cicles de conferències.

Una guia, en aquest cas sobre la caça a les illes Balears, va ser el motiu de la monografia de la qual s'encarregà Bartomeu Seguí.
Amb motiu de l'exposició Les Balears abans dels humans i d'una sèrie d'activitats al seu voltant es va editar una publicació amb el mateix títol, que coordinaren Josep A. Alcover, Margalida Llabrés i Lluís Moragues, amb textos, il·lustracions i fotografies de molts dels socis i amics de la SHNB.

L'homenatge a Joan Cuerda Barceló, que havia estat president honorífic de la Societat, reuní una sèrie d'articles de diversos col·laboradors en una publicació que es va titular Geomorfologia litoral i Quaternari, els editors de la qual foren Guillem X. Pons i Damià Vicens.
La SHNB va organitzar un simposi internacional sobre l'evolució dels vertebrats insulars i amb les comunicacions del simposi es va editar la monografia titulada Proceedings of the International Symposium Insular Vertebrate Evolution: The Palaeontological Approach, edició a càrrec de Josep A. Alcover i Pere Bover. Més tard, un altre congrés internacional fou el motiu de la monografia titulada Mallorca: a Mediterranean Benchmark for Quaternary Studies, edició de la qual s’encarregaren Àngel Ginés, Joaquín Ginés, Lluís Gómez-Pujol, Bogdan P. Onac i Joan J. Fornós.

Les monografies també han servit per commemorar alguns esdeveniments. L'any 2005, la SHNB i la Universitat de les Illes Balears van organitzar unes jornades per commemorar l'estudi que es va fer de l'eclipsi de Sol a la Mallorca de 1905: les conferències d'aquestes jornades es van transcriure en una publicació que va ser editada per Antoni Amengual, Guillem X. Pons i Joan March. Quatre anys més tard, el 2009, la SHNB, en col·laboració amb l'Observatori Astronòmic de Mallorca i la UIB, també va commemorar els 40 anys de l'arribada de l'home a la Lluna, i va organitzar unes conferències que es van transcriure en una monografia titulada Història i ciència: commemoració dels 40 anys de l’arribada de l’home a la Lluna, editada per Antelm Ginard, Guillem X. Pons i Damià Vicens.

La Monografia número 3, El carst i les coves de Mallorca, és un compendi sobre el carst de Mallorca, que es va editar conjuntament amb la Federació Balear d'Espeleologia (FBE), l'any 1995. Més endavant, l'any 2011, per actualitzar l'estat del coneixement sobre el carst i a més abastar totes les illes Balears, la SHNB va organitzar unes jornades sobre el carst, conjuntament amb la UIB, la FBE i l'Speleo Club Mallorca. D'aquestes jornades en va sortir la monografia El carst: patrimoni natural de les Illes Balears, edició a cura de Francesc Gràcia, Joaquín Ginés, Guillem X. Pons, Antelm Ginard i Damià Vicens.

Hi ha una monografia editada l'any 2012 que tracta sobre la gestió de platges i dunes titulada La gestión integrada de playas y dunas: experiencias en Latinoamérica y Europa, a càrrec d’Antoni Rodríguez-Perea, Guillem X. Pons, Francesc X. Roig-Munar, José Á. Martín-Prieto, Miquel Mir-Gual i J. Alfredo Cabrera. Aquesta monografia, de caràcter internacional, ha estat presentada en distints països llatinoamericans, i la darrera presentació fou vinculada a un congrés de gestió litoral a Lima (Perú).

La SHNB i la Conselleria de Medi Ambient han sumat esforços per a la publicació de la monografia 20, Llibre Verd de protecció d'espècies a les Balears (2015), que inclou 55 articles sobre la conservació d’espècies: ratapinyades, ocells, peixos, espècies invasores, cetacis, invertebrats endèmics...

Els invertebrats també han estat motiu de preocupació, i la monografia 21, redactada per Maximino Forés, tracta sobre els caragols endèmics de les Gimnèsies del gènere Xerocrassa.

La darrera monografia (22) editada és fruit d’un cicle de conferències, Idees que van canviar el món (2016): és una obra d’història de la ciència que dóna a conèixer els personatges que han canviat els paradigmes de la ciència del nostre planeta Terra.

Aquesta col-lecció consta de 641 articles