Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aristòtil i l’estudi dels éssers vius. Ontologia i història natural
Autor/es Ripoll, Miquel
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Abstract:  Aquesta ponència versa sobre l’estudi de la naturalesa i la realitat dels éssers vius realitzat pel filòsof grec Aristòtil (384-322 aC). En el treball es fa, en primer terme, una conceptualització del sistema aristotèlic a l’hora de categoritzar la realitat del que representen els éssers i el sistema de l’univers present en el recull de materials recopilats amb el nom de Metafísica. Acte seguit s’analitzen els principals treballs aristotèlics al voltant de l’estudi dels éssers vius, des del tractat teòric anomenat De Anima fins el recull de materials d’observació d’Historia Animalium, destacant el caràcter precursor dels seus treballs en l’àmbit de la descripció, observació, recull i teorització de material naturalista fins a la biologia moderna.
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 22, pp. 13-30
Identificador:  ISBN: 978-84-608-9162-8
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess