Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Quaternary beach deposits in Mallorca: paleontological and geomorphological data
Autor/es Vicens, Damià ; Gràcia, Francesc ; Ginés, Àngel
Matèries en català: Paleobiologia ; Geomorfologia ; Paleoclimatologia Quaternari ; Història Natural.
Matèries en anglès: Paleobiology ; Geomorphology ; Paleogeography Quaternary ; Natural History.
Abstract:  Abstract not available
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 18, pp. 55-84
Identificador:  ISBN: 9788461579181
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess