Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     An Introduction to the Quaternary of Mallorca
Autor/es Ginés, Àngel ; Ginés, Joaquín ; Fornós Astó, Joan Josep ; Bover, Pere ; Gómez-Pujol, Lluís ; Gràcia, Francesc ; Merino, Antoni ; Vicens, Damià
Matèries en català: Paleoclimatologia Quaternari ; Història Natural.
Matèries en anglès: Paleogeography Quaternary ; Natural History.
Abstract:  Abstract not available
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 18, pp. 13-53
Identificador:  ISBN: 9788461579181
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess