Registro completo
Títol:     El Carst. Patrimoni natural de les illes Balears
Autor/es Gràcia, Francesc, editor ; Ginés, Joaquín, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Ginard, Antelm, editor ; Vicens, Damià, editor
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca ; Coves.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca ; Caving.
Abstract:  Abstract not available
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 17
Identificador:  ISSN 0211-2515
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess