Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Astronomia per al segle XXI
Autor/es Barcons, Xavier
Matèries en català: Astronomia S. XXI ; Història Natural.
Matèries en anglès: Astronomy 21th century ; Natural History.
Abstract:  En aquest article recullo una descripció d'on és l'Astronomía actual a Espanya i a Europa en termes de producció científica, installacions i problemes. També dono prospectiva de cap on anirà l'Astronomia durant les properes dècades, tan dels problemes científics més importants que abordarà com de les infrastructures que caldran. ; In this paper I present a description on where today's Spanish and European Astronomy stands in terms of scientific production, resources and problems. I present a prospect on where Astronomy is heading to for the next decades, both from the point of view of science goals and on the infrastructures needed
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 13, pp. 207-223
Identificador:  ISBN: 849569493X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess