Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aportació de la fauna de rotífers de les aigües de S'Albufera de Mallorca
Autor/es Manuel, Jordi de
Matèries en català: Rotífers S'Albufera (Mallorca) ; Història Natural.
Matèries en anglès: Rotifera Albufera, s' Majorca (Spain) ; Natural History.
Abstract:  16 espècies de rotífers pelàgics i litorals s'han trobat en diverses mostres de S'Albufera de Mallorca, de les quals 4 són noves cites per a la fauna balear: Notholca salina, Lecane larnel/ata, Proales slmilis i Eosphora ehrenbergi. Brachionus plicatilis es l'especie rnes frequent i abundant en els ambients salobrosos. Altres espècies halotiles (Notholca salina, Colurel/a adriatica, Lecane larnel/ata) també són comunes a S'Albufera. Es comenten les preferències ecològiques d'algunes espècies, pel que fa al contingut salí d'aigües i a la seva colonització estacional. Es troben més espècies a les aigües amb poca influència marina, ja que la salinitat restringeix drasticament la diversitat. Es presenta una llista de la fauna de rotífers de S'Albufera i es mostren dibuixos originals d'algunes de les espècies trobades. ; Sixteen species of littoral and pelagic rotifers were recorded in waterbodies of S'Albufera. Four of them were new records for the Balearic rotifer fauna: Notholca salina, Lecane lemellete, Proales sirnilis and Eosphora ehrenbergi. Brachionus plicatilis was the most frequent and abundant species living in brackish waters. Otherwise other rotifers were common also in brackish waters (Notholca salina, Colurel/a adriatica, Lecane larnel/ata). Ecological preferences, in relation with abiotic factors are discussed, especially with low marine influence because of the barrier caused by high salinity levels. A check list of rotifers collected in S'Albufera and original drawings are showed.
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 113-118
Identificador:  ISBN: 8427365063
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess