Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Algues bentòniques i fanerògames marines
Autor/es Ballesteros, Enric
Matèries en català: Algues ; Fanerògames ; Història Natural.
Matèries en anglès: Algae ; Phanerogams ; Natural History.
Abstract:  La flora marina de l'arxipèlag de Cabrera és extraordinàriament rica a causa de la gran amplitud batimètrica dels seus fons i a la gran transparència de les seves aigües. Tot i no haver-se realitzat una recerca florística exhaustiva, en l'actualitat el nombre de tàxons coneguts de l'arxipèlag i els seus voltants és de 437 (274 si excloem les diatomees) (13 Cyanophyta, 163 Chrysophyta, 177 Rhodophyta, 46 Phaeophyta, 35 Chlorophyta, 3 Magnoliophyta). Aquesta gran riquesa florística es tradueix també en l'existència d'un gran nombre de comunitats fitobentòniques, de tal forma que en l'àrea que abasta l'arxipèlag estan representades la pràctica totalitat de comunitats d'algues i fanerògames marines pròpies de la Mediterrània Central que creixen en aigües oligotròfiques. És destacable el caràcter termòfil de l'arxipèlag pel que fa a la seva flora i a les associacions algals que s'hi desenvolupen. ; The great bathymetric amplitude and the clear waters of the Cabrera archipelago allow the development of a very rich marine flora. Unless an exhaustive research program on marine floristics is lacking, the number of taxa currently known from the archipelago attains 437 (274 if diatoms are excluded) (13 Cyanophyta, 163 Chrysophyta, 177 Rhodophyta, 46 Phaeophyta, 35 Chlorophyta, 3 Magnoliophyta). This high floristic richness is in agreement with a high number of different phytobenthic communities, to such a degree that nearly all the seaweed and seagrass communities from oligotrophic waters described from the Central Mediterranean are present in the area. The thermophilic conditions of the archipelago, in relation to other Mediterranean places, IS reflected both in the species pool and the phytobenthic communities.
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 503-530
Identificador:  ISBN: 8427307039
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess