Examina


Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 1
Societat d'Història Natural de les Balears, Institut Menorquí d'Estudis
ISSN: ISBN: 8486752183 ; 
Matèries en català: Biogeografia ; Taxonomia.
Matèries en anglès: Biogeography ; Taxonomy.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 260 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 2
Consell Superior d'Investigacions Científiques, Editorial Moll
ISSN: ISBN: 8427307039 ; 
Matèries en català: Ciències naturals Illes Balears Cabrera Història.
Matèries en anglès: Natural history Spain Cabrera .
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 793 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 3
Societat d'Història Natural de les Balears, Federació Balear d'Espeleologia
ISSN: ISSN: 0211-2515 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Espeleologia ; Karst a Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Caving ; Karst in Mallorca.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 212 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 4
Societat d'Història Natural de les Balears, Editorial Moll
ISSN: ISBN: 8427365063 ; 
Matèries en català: Biogeografia ; Ecologia ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Biogeography ; Ecology ; Natural Science.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 236 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 5
Societat d'Història Natural de les Balears, Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, Institut d'Estudis Baleàrics
ISSN: ISBN: 8487026567 ; 
Matèries en català: Zoologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Zoology ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 324 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 6
Societat d'Història Natural de les Balears, Institut d'Estudis Baleàrics
ISSN: ISBN: 8487026869 ; 
Matèries en català: Biologia ; Ecologia.
Matèries en anglès: Biology ; Ecology.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 212 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 7
Societat d'Història Natural de les Balears, Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears
ISSN: DL: PM-1560/2000 ; 
Matèries en català: Gestió cinegètica ; Medi Ambient.
Matèries en anglès: Hunting management ; Natural environment.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 182 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 8
Societat d'Història Natural de les Balears, SA NOSTRA, Caixa de Balears
ISSN: ISBN: 8495352419 ; 
Matèries en català: Prehistoria ; Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Prehistory ; Balears Islands ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 84 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 9
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN.: 848781834X ; 
Matèries en català: Climatologia ; Canvis climàtics.
Matèries en anglès: Climatology ; Climatic Changes.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 212 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 10
Societat d'Història Natural de les Balears, AGE (Asociación de Geógrafos Españoles), Universitat de València, Universitat de les Illes Balears
ISSN: ISBN: 84 7632 823 0 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Geografia Física ; Medi ambient.
Matèries en anglès: Natural History ; Physical Geography ; Natural environment.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 237 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 11
Societat d'Història Natural de les Balears, Institut Menorquí d’Estudis, Fundació SA NOSTRA
ISSN: ISBN: 84-609-3585-X ; 
Matèries en català: Història Natural ; Ciències Naturals ; Medi ambient.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Science ; Natural environment.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 374 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 12
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 8460964728 ; 
Matèries en català: Ciències Naturals ; Vertebrats Fòssils ; Paleontologia.
Matèries en anglès: Natural Science ; Fossil Vertebrates ; Paleontology.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 412 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 13
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 849569493X ; 
Matèries en català: Astronomia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Astronomy ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 236 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 14
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 9788496376133 ; 
Matèries en català: Geomorfologia ; Geologia.
Matèries en anglès: Geomorphology ; Geology.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 388 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 15
Societat d'Història Natural de les Balears, Universitat de les Illes Balears, Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
ISSN: ISBN: 9788476329955 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Geomorfologia ; Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Geomorphology ; Natural Science.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 223 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 16
Societat d'Història Natural de les Balears, Universitat de les Illes Balears, Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM)
ISSN: ISBN: 9788415081494 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Astronomia ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History ; Astronomy ; Natural Science.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 201 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 17
Societat d'Història Natural de les Balears, Federació Balear d’Espeleologia, Endins
ISSN: ISSN 0211-2515 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca ; Coves.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca ; Caving.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 369 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 18
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN 9788461579181 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Geologia ; Geomorfologia.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology ; Geomorphology.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 219 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 19
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 9788461622405 ; 
Matèries en català: Medi ambient ; Costes.
Matèries en anglès: Natural environment ; Coasts.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 408 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 20
Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
ISSN: ISBN: 9788460687238 ; 
Matèries en català: Espècies amenaçades ; Política ambiental.
Matèries en anglès: Species conservation ; Environmental policy.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 623 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 22
ISSN: ISBN 9788460891628 ; 
Matèries en català: Ciència -- Història ; Filosofia -- Història.
Matèries en anglès: Science History ; Philosophy History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 280 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 23
Societat d'Història Natural de les Balears, Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
ISSN: ISBN: 978-84-617-5115-0 ; 
Matèries en català: Ciència -- Història ; Turisme.
Matèries en anglès: Science History ; Tourism.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 451 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 24
Societat d'Història Natural de les Balears, Consell de Mallorca. Departament de Desenvolupament Rural
ISSN: ISBN: 978-84-617-7009-0 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Caça.
Matèries en anglès: Natural History ; Hunting.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 185 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 25
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 978-84-697-5311-8 ; 
Matèries en català: Geologia ; Geomorfologia.
Matèries en anglès: Geology ; Geomorphology.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 298 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 26
Societat d'Història Natural de les Balears, Fons per a la Fundació per a la Conservació d'Eivissa i Formentera
ISSN: ISBN: 978-84-697-8889-9 ; 
Matèries en català: Biogeografia ; Política ambiental.
Matèries en anglès: Biogeography ; Environmental policy.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 210 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 27
Societat d'Història Natural de les Balears, Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient
ISSN: PM 218-2019 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 179 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 28
Societat d'Història Natural de les Balears, Consell de Mallorca. Departament de Desenvolupament Local
ISSN: ISBN: 978-84-09-11001-8 ; 
Matèries en català: Gestió de la Caça ; Història Natural.
Matèries en anglès: Hunting management ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 219 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 29
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 978-84-12187-52-6 ; 
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 181 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 31
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN 978-84-09-22881-2 ; 
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 614 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 33
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 978-84-09-33509-1 ; 
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 363 p. -