Examina


Caracterització del carst del Migjorn: la seva contribució al modelat del territori  - Ginés, Joaquín; Fornós Astó, Joan Josep
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 259-274 - 16 p. - 
Ver registro completo
Caracterització morfomètrica del Migjorn de Menorca  - Pardo Pascual, Josep E.; Porres de la Haza, Mª Joaquina
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 157-168 - 12 p. - 
Ver registro completo
Composició i textura del sediment de les platges del migjorn  - Gómez-Pujol, Lluís; Balaguer, Pau; Mateu, Jaume; Roig-Munar, Francesc Xavier
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 235-244 - 10 p. - 
Ver registro completo
El clima de migjorn  - Jansà, Agustí
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 39-52 - 14 p. - 
Ver registro completo
El litoral (i les cales)  - Rosselló Verger, Vicenç M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 177-200 - 24 p. - 
Ver registro completo
El mapa geomorfològic  - Rosselló Verger, Vicenç M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 105-120 - 16 p. - 
Ver registro completo
El Miocè del migjorn  - Obrador, Antoni; Pomar, Luís
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 73-92 - 20 p. - 
Ver registro completo
El paisatge subterrani meridional de Menorca  - Trias, Miquel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 275-290 - 16 p. - 
Ver registro completo
El rebliment holocènic dels barrancs del migjorn  - Fornós Astó, Joan Josep; Segura, Francesca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 169-176 - 8 p. - 
Ver registro completo
Elements d'Ecologia del paisatge de Menorca: una comparança de les comarques de Migjorn i Tramuntana  - Petrus, Josep Ll.; Chust, Guillem
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 303-314 - 12 p. - 
Ver registro completo
Els assentaments andalusins al migjorn de Menorca  - Retamero, Fèlix
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 351-360 - 10 p. - 
Ver registro completo
Els fòssils marins del Miocè superior  - Quintana Cardona, Josep
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 93-104 - 12 p. - 
Ver registro completo
Els vertebrats terrestres fòssils del Migjorn  - Quintana, Josep; Bover, Pere; Alcover, Josep Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 291-302 - 12 p. - 
Ver registro completo
Hidrologia subterrània del Migjorn  - Giménez, Jordi; Gelabert, Bernadí; Barón, Alfredo
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 121-128 - 8 p. - 
Ver registro completo
La humanització de la Menorca de Migjorn  - Vidal Bendito, Tomàs
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 361-378 - 18 p. - 
Ver registro completo
La vegetació del migjorn de Menorca: un passeig descriptiu  - Fraga-Arguimbau, Pere; Truyol Olives, Miquel; Mascaró Sintes, Cristòfol; Carreras Martí, David; Garcia Febrero, Òscar; Pallicer Allés, Xec; Pons Gomila, Martí; Seoane Barber, Magda
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 53-72 - 20 p. - 
Ver registro completo
Les microformes litorals del Migjorn  - Gómez-Pujol, Lluís; Fornós Astó, Joan Josep
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 245-258 - 14 p. - 
Ver registro completo
L’acció del vent Sistemes dunars actuals i eolianites - Servera, Jaume; Riquelme, Jorge
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 213-234 - 22 p. - 
Ver registro completo
L’assentament humà des de la prehistòria fins al baix Imperi  - Simó Gornés, J.; Gual, Joana M.; López, Antoni; Nicolás, Joan de; Roca, Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 327-350 - 24 p. - 
Ver registro completo
Morfologia costanera i processos litorals El paper de la fracturació i el carst - Fornós Astó, Joan Josep
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 201-212 - 12 p. - 
Ver registro completo
Pedres i homes en una illa petita: el medi físic i l’influx humà al Migjorn de Menorca  - Rosselló Verger, Vicenç M.; Fornós, Joan J.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 21-38 - 18 p. - 
Ver registro completo
Pròleg  - Rodriguez-Perea, Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 17-18 - 2 p. - 
Ver registro completo
Torrents, barrancs i canalons, la xarxa de drenatge del Migjorn  - Segura, Francesca; Pardo Pascual, Josep E.; Palomar Vázquez, Jesús M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 129-155 - 28 p. - 
Ver registro completo