ExaminaAguiló Mora, Francisca -Identidades femeninas y genealogías británico-caribeñas en la narrativa de Zadie Smith y Andrea Levy.2009.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -205 p. - Ver registro completo


Aledo Terrasa, David -La irresistible temporalidad del Dasein.2011.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -61 p. - Ver registro completo


Alorda Terrasa, Mª del Carme -Sufrimiento y práctica clínica. Revisión de la literatura.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -56 p. - Ver registro completo


Alvarez Martinez, Juan Miguel -El setmanari Andraitx (1920-1945). 25 anys de Ia vida d'un poble.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -124 p. - Ver registro completo


Ambrós Pol, Maria Francisca -La col·lecció de gravats mallorquins de la Societat Arqueològica Lul·liana.2010.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -217 p. - Ver registro completo


Amer Ballester, Catalina -Història del tractament de la discapacitat a la premsa diària de Mallorca des de 1983 fins a final del segle XX.2006.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -381 p. - Ver registro completo


Amer Binimelis, Margalida -Càlcul de la taxa de recàrrega d’aigües subterrànies a l’illa Spiekeroog.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -70 p. - Ver registro completo


Anderson, Wineaster -Economic Impacts of All-Inclusives: All-Inclusive Expenditure, Motivation & Linkages in the Balearic Islands.2007.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -103 p. - Ver registro completo


Aparicio Villalonga, Catalina -Anàlisi de la noció d’hetera i la seva relació amb l’activitat intel·lectual i filosòfica femenina a la Grècia antiga.2009.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -124 p. - Ver registro completo


Arbona Santamaría, Antònia -El Llibre del desassossec de Fernando Pessoa o la mitjana abstracta i carnal del món.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -81 p. - Ver registro completo


Arnandis Puig, Amalio -L'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'àrea de la llengua anglesa als instituts d'educació secundària de les Illes Balears.2007.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -140 p. - Ver registro completo


Arrom Munar, Joana Maria -El turismo cultural en Mallorca: recursos, productos y potencialidades.2010.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -180 p. - Ver registro completo