ExaminaActivitat tempestuosa, marítima, litoral i microcontinental a àmbits insulars. Una anàlisi geogràfica aplicada a Mallorca. -Tomas Burguera, Miquel.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -27 p. - Ver registro completo


Algunes contribucions a l'estudi del problema de la paraula per a grups. -Bordoy Lora, Javier Juan.2009.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -134 p. - Ver registro completo


Anàlisi de la noció d’hetera i la seva relació amb l’activitat intel·lectual i filosòfica femenina a la Grècia antiga. -Aparicio Villalonga, Catalina.2009.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -124 p. - Ver registro completo


Anàlisi estratègica del turisme en el medi rural: el cas de les Illes Balears. -Colombram Mestre, Martí.2008.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -82 p. - Ver registro completo


Análisis comparativo de la competencia de los distintos Tribunales Penales Internacionales e Internacionalizados.. -Verónica Fraschina, Andrea.2008.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -138 p. - Ver registro completo


Aprofitament dels recursos pol·linífers del paisatge vegetal per Apis mellifera L.. -Vergara López, Juan M..2010.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -83 p. - Ver registro completo


Aproximació a la innivació a Mallorca a l’època contemporània. -Salamanca Salamanca, Miquel.2012.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -190 p. - Ver registro completo


Aproximació al pensament de Gabriel Alomar. -Maians Alzina, Joan.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -165 p. - Ver registro completo


Aproximación al estudio del Marqués de la Torre: propuesta de estudio y relación de hechos. -Pascual Ramos, Eduardo.2007.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -155 p. - Ver registro completo


Arte interactivo: nuevas estrategias en la relación dialógica entre el espectador y la obra de arte. -Waelder Laso, Pau.2008.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -136 p. - Ver registro completo


Avaluació de la contaminació per metalls pesats al bivalve Pinna nobilis i experiència de sembra de juvenils com a proposta de gestió activa. -Morató Trobat, Mercè.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -70 p. - Ver registro completo