Mayurqa. Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts


Mayurqa. Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Mayurqa és la revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears (UIB), publicada per Edicions UIB. Fundada el 1968, és la publicació degana de la UIB. Des de llavors ha evolucionat en funció del progrés assolit pels estudis universitaris, la recerca en Història i Història de l’Art, i els sistemes d’edició de les revistes científiques. El 2018 inicià la seva cinquena època, en format digital. Té periodicitat anual i acull investigacions originals i inèdites en Història i Història de l'Art en les seves diferents vessants, metodologies i àmbits territorials. Compta amb un Consell de Redacció i un Comitè Científic integrat per prestigiosos professionals de les diferents especialitats d’Història i Història de l’Art, i s'ajusta als criteris internacionals de qualitat i d’avaluació propis de les publicacions científiques indexades. Les seccions de la revista són: “Miscel·lània”, “Dossier”, “Innovació didàctica”, “Entrevista”, “Recursos i Fonts Documentals”, “Ressenyes” i “Notícies”. D’aquesta manera, s’aspira a proporcionar un espai per a la publicació d’articles amb aportacions científiques innovadores però també per a debats teòrics i metodològics, informacions sobre l’actualitat docent i investigadora, i reflexions entorn de la pràctica historiogràfica des d’una perspectiva plural i crítica.

Aquesta col-lecció consta de 743 articles