Examina


Mayurqa 1968, vol. 01
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 193 p. - 

Mayurqa 1969, vol. 02
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 160 p. - 

Mayurqa 1970, vol. 03-04
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Humanitats.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 308 p. - 

Mayurqa 1971, vol. 05
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 183 p. - 

Mayurqa 1971, vol. 06
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 100 p. - 

Mayurqa 1972, vol. 07
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 204 p. - 

Mayurqa 1972, vol. 08
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 165 p. - 

Mayurqa 1972, vol. 09
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 191 p. - 

Mayurqa 1973, vol. 10
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 154 p. - 

Mayurqa 1974, vol. 11
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 172 p. - 

Mayurqa 1974, vol. 12
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 252 p. - 

Mayurqa 1975, vol. 13
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 301 p. - 

Mayurqa 1975, vol. 14
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 284 p. - 

Mayurqa 1976, vol. 15
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 362 p. - 

Mayurqa 1976, vol. 16
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 472 p. - 

Mayurqa 1977-78, vol. 17
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 334 p. - 

Mayurqa 1978-79, vol. 18
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 250 p. - 

Mayurqa 1979-80, vol. 19 n. 1
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 396 p. - 

Mayurqa 1979-80, vol. 19 n. 2
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 184 p. - 

Mayurqa 1979-80, vol. 19 n. 3
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 291 p. - 

Mayurqa 1980-84, vol. 20
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 448 p. - 

Mayurqa 1985-87, vol. 21
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 432 p. - 

Mayurqa 1989, vol. 22 n. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 489 p. - 

Mayurqa 1989, vol. 22 n. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 492 p. - 

Mayurqa 1990-96, vol. 23
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 228 p. - 

Mayurqa 1997-98, vol. 24
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 176 p. - 

Mayurqa 1999, vol. 25
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 258 p. - 

Mayurqa 2000, vol. 26
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 235 p. - 

Mayurqa 2001, vol. 27
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 221 p. - 

Mayurqa 2002, vol. 28
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 270 p. - 

Mayurqa 2003, vol. 29
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 336 p. - 

Mayurqa 2005, vol. 30, n. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 482 p. - 

Mayurqa 2005, vol. 30, n. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 457 p. - 

Mayurqa 2006, vol. 31
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 384 p. - 

Mayurqa 2008, vol. 32
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 328 p. - 

Mayurqa 2009-2010, vol. 33
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: p-ISSN: 0301-8296;e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 386 p. - 

Mayurqa, núm. 1 (2019) V època
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: e-ISSN: 2386-7124;
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 115 p. - 

Mayurqa, núm. 2 (2020) V època
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
ISSN: e-ISSN: 2386-7124;
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 103 p. -