Examina


Acuña Hernández, José Daniel [1]
Albero Santacreu, Daniel [2]
Albert, Rosa M. [1]
Alcover, Manuela [1]
Alegret Llorens, Joan [1]
Alemany Pons, Guillem [1]
Alemany, Guillem [1]
Alesan, Alícia [2]
Alfonso, Jordi [1]
Alomar Esteve, Gabriel [2]
Alonso Fernández, Antonio [3]
Álvarez, Ramon [1]
Alzina i Mestre, Jaume [1]
Amengual Coll, Gabriel [3]
Amengual i Batle, Josep [2]
Amengual i Quetgles, Jordi [2]
Amengual, Paula [1]
Anglada Gomila, Jordi [1]
Anguera i Nolla, Pere [1]
Arango, C. R. [2]
Arranz Guzmán, Ana [1]
Artigues, Antoni [1]
Azcárate, Pilar [1]
Azor Cerdà, Jaime Miguel [1]
Báez San José, Valerio [1]
Balil, Alberto [2]
Balletbò, Anna [1]
Barceló Crespí, Maria [6]
Barceló i Pons, Bartomeu [3]
Barceló, Miquel [1]
Batle Nicolau, Nadal [1]
Batlle Gallart, Carme [1]
Bauçà i Tugores, Bartomeu [2]
Bazemo, M. [1]
Bejarano Galdino, Emilio [1]
Belenguer Cebrià, Ernest [1]
Belenguer, Caterina [1]
Beltrán Torreira, Federico Mario [1]
Benito Ruano, Eloy [1]
Bennasar Coll, Bernat [1]
Bergadà, M. Mercè [1]
Bergadà, María Mercedes [1]
Bernat i Roca, Margalida [3]
Bernat Vistarini, Antonio [1]
Bernet Bonals, Salvador [1]
Bestard Cladera, Bartomeu [1]
Bonino, Marco [1]
Bonnin, Francesc X. [1]
Borms, Herlinde [1]
Bornàs Agustí, Francesc Xavier [1]
Bosch Juan, M. Carmen [2]
Bosch Juan, Maria del Carmen [1]
Boudin, Mathieu [1]
Bover, Jaume [1]
Briois, François [1]
Brunet Estarellas, Pere Joan [3]
Buades i Juan, Josep Maria [1]
Burguera Puigserver, Victòria A. [1]
Burillo Mozota, Francisco [1]
Cabello Pérez, Felicitas [1]
Cabrer i Borràs, Bernardí [1]
Caimari i Fiol, Vicenç Maria [1]
Calatrava, J.A. [1]
Calvo Trias, Manuel [4]
Calvo Trias, Manuel A. [8]
Calvo, Manuel [1]
Camps Coll, J. [1]
Camps Coll, Juan [1]
Cañellas López, Ángel [1]
Cantarellas Camps, C. [1]
Cantarellas Camps, Catalina [8]
Cantera Montenegro, Margarita [1]
Cardell i Perelló, Jaume [2]
Cardell, Jaume [1]
Carrasco Porras, María Sagrario [1]
Casado Rigalt, Daniel [1]
Casanova Todolí, Ubaldo de [3]
Castellano Gutiérrez, Antonio [1]
Castellanos i Llorenç, Rafel [1]
Castells, Margalida [1]
Castillo Gómez, Antonio [1]
Castrillo Villa, Míriam [1]
Castrillo, Míriam [1]
Cateura Bennàsser, Pau [13]
Cau, Miguel Ángel [4]
Cela Conde, Camilo José [4]
Cerdà, Magdalena [2]
Champakalakshmi, R. [1]
Chávez, Esther [1]
Claret Miranda, Jaume [1]
Clemente Ramos, Julián [1]
Clusa, Joaquim [1]
Collantes de Terán Sánchez, Antonio [1]
Colom Cañellas, Antonio J. [9]
Colom Palmer, Mateu [2]
Colomar, M. [1]
Company Florit, Joan [1]
Conde y Delgado de Molina, Rafael [1]
Consell Editorial [15]
Contreras Rodrigo, Fernando [1]
Contreras, Jesús [1]
Costa, Benjamí [1]
Cox, Dylan [1]
Cuadrada, Coral [1]
Cuadrado Fernández, Perfecto [1]
Cuevas García, Cristóbal [1]
Danelian, Taniel [1]
Danús Burguera, Miquela [1]
Daviu Servera, Xavi [1]
Del Val Valdivieso, María Isabel [1]
Demerson, Paula [1]
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB [1]
Deyá Bauzá, Miquel Josep [1]
Díaz de Castro, Francisco J. [1]
Díaz de Castro, Francisco José [11]
Díes Cusí, Enrique [1]
Dubreuil, Mathieu Heriard [1]
Dufourcq, Charles-Emmanuel [1]
Durán Pastor, Miquel [1]
Durán, Damià [1]
Echevarría Bacigalupe, Miguel Ángel [1]
Enseñat Enseñat, Catalina [1]
Ensenyat Pujol, Gabriel [2]
Ensenyat, Josep [1]
Ervynck, Anton [1]
Escalas Martín, Maria del Mar [1]
Escribano Cobo, Gabriel [2]
Espinar Moreno, Manuel [1]
Esteban Payno, Miguel [1]
Fernández Bennàssar, M. Carme [1]
Fernández y González, Ángel R. [2]
Fernández y González, Ángel Raimundo [1]
Fernández, Ángel Raimundo [1]
Fernández, Jordi H. [1]
Fernández, Jorge H. [1]
Ferras, Robert [1]
Ferré, Marc [1]
Ferrer Guasp, Pere [1]
Ferrer i Bosch, Antònia [1]
Font Cot, Josep Oriol [1]
Forés, Albert [1]
Fornés Bisquerra, Joan [1]
Fornés, Joan [1]
Franco Silva, Alfonso [1]
Frau Bernat, Maria [1]
Frau Bernat, Maria [3]
Fuentes i Riera, Joan B. [1]
Fullana Puigserver, Pere [1]
Fullana, Pere [2]
Fullola Pericot, Josep Maria [1]
Gago González, José María [1]
Galmés, Antoni [1]
Gambús Sáiz, Mercè [3]
Garau Llompart, Isabel [2]
Garau, Victor [1]
Garcia Amengual, Emili [2]
García Arancón, María Raquel [1]
García Carrasco, Joaquín [1]
García de Cortázar, José Ángel [1]
García de la Torre, Julián [1]
García Marín, Jesús [1]
García Pérez, Francisco José [1]
García Riaza, Enrique [6]
Garcia Rosselló, Jaume [5]
Garcia, Jaume [2]
Garcia-Oliver, Ferran [1]
Garcias Maas, Maria del Pilar [1]
Garí Pallicer, Miguel Gabriel [1]
Gené, Emilio [2]
Ginard Bujosa, Antoni [3]
Ginard i Féron, David [1]
Gloaguen Murias, Emmanuelle [1]
Gómez Barnusell, Alfredo [5]
Gómez Bellard, Carlos [1]
Gómez Pérez, José Luis [3]
Gomila Benejam, Antoni [1]
González, Elvira [1]
Gornés Hachero, J. Simón [2]
Gornés Hachero, Josep Simó [2]
Grima Cervantes, Juan [1]
Grimalt Gomila, Josep Antoni [2]
Grosske Fiol, Eberhard [2]
Grup d'Investigadors Catalans d'Història Moderna [1]
Gual Cerdó, Joana M. [3]
Gual, Joana M. [1]
Guasp, Jaime [1]
Guerrero Ayuso, Víctor M. [1]
Guerrero Ayuso, Víctor Manuel [11]
Guerrero Víctor M. [1]
Guerrero, Víctor M. [1]
Guilaine, Jean [1]
Guinard Bujosa, Antoni [1]
Günzberg Moll, Jordi [1]
Hackel, Steven W. [1]
Henares Cuéllar, Ignacio [1]
Hernández, M. J. [1]
Hernández-Gasch, Jordi [4]
Hinojosa Montalvo, José [1]
Iborra Eres, Mª Pilar [1]
Iglesias Alonso, Miquel À. [1]
Iglesias, Miquel [1]
Janer Manila, Gabriel [2]
Javaloyas Molina, David [1]
Jofre, Ana [1]
Juan Benejam, Gustau [1]
Juan Vicens, Antònia [1]
Juan Vidal, José [2]
Juan Vidal, Josep [8]
Juan, Antònia [1]
Juncosa Vecchierini, Elena [1]
Juncosa Vecchierini, Elena [1]
Juncosa, Elena [2]
Kahn, J.S. [1]
Ladero Quesada, Miguel Ángel [2]
Le-Senne, Aina [1]
Linage, Antonio [1]
Llompart Moragues, Gabriel [3]
Llompart, Gabriel [4]
Llull Estarellas, Bartomeu [1]
López Bonet, Josep Francesc [4]
López Pardo, Fernando [2]
López Pons, Antoni [1]
López Quintás, A. [1]
López Quintás, Alfonso [3]
Lull, Vicente [1]
Magid Turki, Abdel [1]
Maíz Chacón, Jorge [1]
Malalana Upeña, Antonio [1]
Malgosa, Assumpció [1]
Malgosan, Assumpció [1]
Manchado Lozano, Josefina [1]
Mangado, Xavier [1]
March Cerdà, Martí Xavier [3]
Marí i Mayans, Isidor [2]
Marimon Ribas, Pau [1]
Marimon Riutort, Antoni [3]
Marín Gelabert, Miquel A. [3]
Márquez-Grant, Nicholas [1]
Marsilla de Pascual, Francisco Reyes [1]
Martí Bataller, Aurelio [1]
Martín Menéndez, Albert [1]
Martínez Carrillo, María de los Llanos [1]
Martínez Martínez, María [1]
Martínez Núñez, Cristina [1]
Mas Forners, Antoni [3]
Massanet, Lluís [1]
Matas Rosselló, Araceli [1]
Matas, Francesc [1]
Mayer, Marc [1]
Mayol Adrover, Carme [1]
Mayol i Llompart, Antoni [1]
Mayol i Serra, Joan [1]
Mayol Llompart, Antoni [1]
Mayol Llompart, Antoni [1]
Medas, Stefano [2]
Mederos Martín, Alfredo [2]
Meliá Garí, Juan [1]
Merino, J. [2]
Mestre Fiol, Bartolomé [1]
Micó, Rafael [1]
Miguel Ayala, Manuel de [1]
Miralles i Monserrat, Joan [1]
Miralles i Monserrat, Joan [3]
Miralles Monserrat, Joan [1]
Miró Bonnín, Laura [1]
Mitre Fernández, Emilio [1]
Mol Sallenas, Miguel [1]
Molas i Ribalta, Pere [1]
Moll Blanes, Isabel [5]
Monés i Pujol-Busquests, Jordi [1]
Montaner Alonso, Pedro de [3]
Montaner y Alonso, Pedro [1]
Montero Ruíz, Ignacio [1]
Moore, Kenneth E. [1]
Moranta i Jaume, Lluís [1]
Morata Socías, Josep [3]
Morelló Baget, Jordi [3]
Moreno Garrido, Antonio [1]
Moreno Pérez, Santiago [1]
Moreno Torres, Sergio [1]
Morro Veny, Guillem [1]
Moxó, Francisco de [1]
Müller, Regine [1]
Munar Llabrés, Sebastià [1]
Munar, Margarita [1]
Muñoz Fernández, Ángela [1]
Muñoz Pomer, Maria Rosa [1]
Muntaner Guasp, Joan Jordi [1]
Murillo, Jaume [1]
Mut Calafell, Antoni [1]
Mutgé Vives, Josefa [1]
Nicolás Mascaró, Joan C. de [3]
Nicolàs, Joan C. de [1]
Nieto Soria, José Manuel [1]
Noriega, Teobaldo A. [1]
Nuño Marijuan, Victorino [1]
Olivé i Serret, Enric [1]
Oliver Jaume, Jaime [1]
Oliver Servera, Llorenç [1]
Oliver, B. [1]
Orell i Villalonga, Bartomeu [1]
Orfila Pons, Margalida [3]
Orfila Pons, Margarita [2]
Orfila, M. [1]
Ortega Villoslada, Antonio [1]
Ortiz Moreno, Cristina [1]
Orvay, Jaime [1]
Palomar, Beatriz [1]
Palou i Sampol, Joana Maria [3]
Palou Santandreu, Jaume [1]
Pascual Martínez, Lope de [1]
Pascual Ramos, Eduardo [1]
Pastor Homs, Maria Inmaculada [1]
Pastor i Sureda, Bartomeu [1]
Pastor Sureda, Bartomeu [1]
Payeras Grau, María [2]
Pedro, Mireia [1]
Peña Bocos, Ester [1]
Peñarrubia i Marquès, Isabel [1]
Perelló Mateo, Laura [1]
Pérez Martínez, Lorenzo [1]
Pérez Pastor, Plàcid [1]
Petit, M. Àngels [1]
Picazo Muntaner, Antoni [3]
Picornell Gelabert, Llorenç [1]
Picornell i Bauçà, Climent [1]
Picornell, Llorenç [1]
Planas Novella, Núria [1]
Plantalamar, Luis [1]
Plantalamor Massanet, Lluís [2]
Plantalamor Massanet, Luis [1]
Plantamor Massanet, Luis [1]
Pomar, Ignasi [1]
Pons Cortés, Antoni [1]
Pons i Homar, Gabriel [1]
Pons i Pons, Damià [2]
Pons Machado, Joaquim [1]
Pons Machado, Octavi [2]
Pons Pons, Damià [1]
Pons Pons, Jerònia [1]
Pons Valens, Joan Manuel [1]
Pons Vila, Juana Francisca [1]
Pons y Marqués, Juan [1]
Portillo, Marta [1]
Prat i Carrós, Joan [1]
Prohens, J. M. [1]
Prohens, J. Mª [1]
Puig Moragón, Rosa Mª [1]
Pujol Sansó, Tomàs [3]
Pujol, Antoni [1]
Quadrado, José María [1]
Quetglas Cifre, Antoni [1]
Quetgles Pons, Bartomeu [1]
Quintana Peñuela, Alberto [1]
Quintana, Alberto [2]
Quintana, Carles [2]
Quintana, Carlos [2]
Raimundo Fernández, Ángel [3]
Raimundo Fernández, Ángel [2]
Ramis Puig-gros, Andreu [1]
Ramon, Joan [1]
Ramos, Ana [1]
Rebassa Gelabert, Sandra A. [1]
Reig, Ernest [1]
Reumer, Jelle W. F. [1]
Ribot Blanes, Isabel [3]
Ribot Blanes, Isabel Maria [1]
Riera Ferrer, Juan José [1]
Riera Frau, M. Magdalena [1]
Riera Frau, Maria Magdalena [1]
Riera Rullan, Mateu [3]
Riera Vayreda, Francesc [1]
Rigo Carratalà, Eduard [1]
Rigo Carratalà, Eduard [2]
Rihuete, Cristina [1]
Ripoll Gil, Elisabeth [2]
Risch, Roberto [1]
Rita, Cristina [1]
Rita, María Cristina [1]
Riu, Manuel [1]
Robert, Isabelle [1]
Roca Rodríguez, Pere [2]
Rodrigo Sandoval, Francisco [1]
Rodríguez Molina, José [1]
Rodríguez Santana, Carmen Gloria [1]
Roma Riu, Josepa [1]
Román Garrido, Rosenda María [1]
Romero Fernández-Pacheco, Juan Ramón [1]
Rosenstingl, Rutta [1]
Rosselló Bordoy, G. [1]
Rosselló Bordoy, Guillem [10]
Rosselló Bordoy, Guillermo [4]
Rosselló Bover, Pere [1]
Rosselló i Verger, Vicenç M. [1]
Rosselló Lliteras, Joan [1]
Rosselló Lliteras, Juan [2]
Rosselló Torres, Catalina [1]
Rosselló-Bordoy, Guillermo [1]
Rubinos Pérez, Antonio [1]
Ruiz Cabrero, Luis Alberto [1]
Ruiz i Domènec, José E. [1]
Ruíz-Gálvez Priego, Marisa [1]
Sabater, Tina [1]
Sabiote Navarro, Diego [5]
Sáez Isern, Francisco [1]
Sáez, Carlos [1]
Salas Burguera, Magdalena [2]
Salas Vives, Pere [2]
Sales Vives, Pere [1]
Salvà i Tomàs, Pere [2]
Salvà Simonet, Bartomeu [2]
Salvà Tomàs, Pere A. [1]
Salvà Tomàs, Pere Antoni [1]
Salvà, Bartomeu [3]
Salvá, Jaime [1]
Sánchez León, María Luisa [11]
Sánchez Marcos, Fernando [3]
Sánchez Martínez, Manuel [1]
Sánchez Nievas, Enrique [1]
Sanmartí Grego, Joan [1]
Sanmartí, Joan [1]
Santamaría Arández, Álvaro [1]
Santamaría, Álvaro [11]
Sásnchez Cuenca, Ramón [1]
Sastre Barceló, Joan Carles [1]
Sastre Moll, Jaime [2]
Sastre Moll, Jaume [6]
Sastre Morro, Antonio [2]
Sastre Portella, Florenci [2]
Sastre Vanrell, Miquel À. [1]
Sebastián, Santiago [5]
Secall de Fermentino, M. Victoria [1]
Secall de Fermentino, Ma Victoria [1]
Seguí Aznar, Miguel [4]
Seguí Pons, Joana Maria [3]
Segura Graió, Cristina [1]
Serra Barceló, J. [1]
Serra Busquets, Sebastià [7]
Serra i Barceló, Jaume [3]
Serra i Bauçà, Antoni [1]
Servera Baño, José [1]
Servera Baño, Josep [4]
Servera, Gabriel [1]
Sevillano Colom, Francisco [2]
Sintes Espasa, G. [1]
Soberats, Federico [1]
Socías Albadalejo, Maria Antonia [1]
Soler Planas, Joan [2]
Soler Planas, Juan [1]
Sorribes i Monrabal, Josep [1]
Strydonck, Mark van [1]
Suau Caldés, Bernardo [1]
Suau Puig, Jaume [1]
Suau Rosselló, Lucía [1]
Sureda García, Bernat [2]
Sureda i Negre, Jaume [1]
Sureda, Bernat [1]
Sureda, Jaume [2]
Tarradell, Núria [1]
Tomàs Ramis, Pau [1]
Topp, Celia [1]
Torres Esbarranch, Juan José [2]
Torres Fontes, Juan [1]
Torres Orell, Francisca [1]
Torres, X. [1]
Trias Mercant, S. [4]
Trias Mercant, Sebastià [1]
Tudela Villalonga, Lluís [1]
Tugores Fuster, Jaume [3]
Tuñón de Lara, Manuel [1]
Tuset, Francisco [1]
Ubieto Arteta, Antonio [1]
Ulbert, Thilo [1]
Ulbrich, R. trad. [1]
Urgell Hernández, Ricard [2]
Valdeón Baruque, Julio [1]
Valdueza Capó, Carmen [1]
Valenzuela Suau, Lua [1]
Valera, Clara [1]
Valle de Tarazaga, Francisco José [1]
Vallès Costa, Rosa [1]
Vallespir Bonet, Antonio [1]
Vallespir i Bonet, Antoni [1]
Van Strydonck, Mark [1]
Vaquer Bennàssar, Onofre [2]
Vaquer, Onofre [1]
Veas Arteseros, María del Carmen [1]
Ventura Subirats, Jorge [1]
Veny, Cristóbal [1]
Vidal Nicolau, Antoni [1]
Vidal Roca, Josep Maria [1]
Vila Socias, Llorenç [1]
Vilar, Juan Bta. [1]
Villalonga de Cantos, Príam [3]
Vives Ferrer, Gabriel [1]
Von den Briken, A.D. [1]
Wagner, Carlos G. [1]
Waldren, William H. [1]
Ze Lvovic, Jiri Karásek [1]
Zucca, Raimondo [1]