Maina


MainaMaina va ser editada per l'Escola Universitària del Professorat d'Ensenyança General Bàsica entre 1979 i 1984/85. El seu director va ser en Guillem Cabrer.

Aquesta col-lecció consta de 202 articles