Examina


Agredano Moyano, Francisco [1]
Alcacer Gasch, Gloria [1]
Álvarez-Ossorio Ferrer, Margalida [1]
Artigues Bonet, Antoni [7]
B. P. J. [1]
Badiola, Amparo [1]
Ballester Mortes, Josep Lluís [2]
Barceló Ginard [1]
Barceló Ginard, Bartomeu Joan [1]
Bassa i Martín, Ramon [8]
Bejarano Galdino, Emilio [1]
Bennàssar Roig, Antoni [3]
Bibiloni i Llabrés, Baltasar [3]
Bover i Pujol, Jaume [1]
Bover, Jaume [2]
Briñon Mercant, Miguel [1]
Bru, Pere, tr. [1]
Brunet Estarellas, Pere Joan [1]
Cabot, Miquel [1]
Cabrer, Guillem [5]
Caimari Frau, Francisca [1]
Calvo, Tomasa [4]
Cañellas, J. [1]
Carbonell i Ponç, Llorenç [1]
Clar, Lourdes [1]
Claret, Toni [2]
Colom, Biel [1]
Consell Editorial [1]
Cristóbal Rojo, Margalida [2]
Cuéllar Pons, Maria Magdalena [2]
Deyà Palerm, Miquel [2]
Domingo Palomares, Herminio [3]
Durán, Lorenzo M. [3]
Enrich Mascaró, Catalina [1]
Ensenyat, Antònia [1]
Equip Inicial C.P. Anselm Turmeda [1]
Estela, Juana [1]
Estella Escudero, Juana [3]
Estelrich i Massutí, Pere [2]
Felicio, Breno [1]
Fernández Bennàssar, M. Carme [2]
Flexas, Felipa [1]
Florit Alomar, Francesca [1]
García de la Torre, Julián [3]
Gener Llopis, Maria [1]
Gener Ramis, Àngel [1]
Genovart Servera, Gabriel [1]
Gómez Ortiz, Antonio [1]
Gomila i Homar, Josep [1]
González de Alaiza García, José Javier [6]
González Gozalo, Elvira [1]
Guerrero Ayuso, Víctor Manuel [3]
Herrera Pastrana, Miquel [1]
Herrera, Miquel [2]
Hoyo Bernat, Xavier del [3]
Igelmo Ganzo, Ángel [1]
Janer Manila, Gabriel [1]
Jasso Garau, Vicenç [5]
Joan, Bartomeu [1]
Jordà Lliteras, Gabriel M. [5]
Juan Benejam, Gustau [1]
Juanola i Terradellas, Roser [1]
Labra, José María de [1]
Labra, Josep Maria [1]
Llinàs Ferrà, Bartomeu [1]
Llinàs, Tomeu [1]
López Moreno, Ana Maria [1]
Majoral, Biel [1]
Manera Erbina, Carles [2]
Martí, Catalina [1]
Martínez Cañellas, A. [1]
Martínez de Toda Fernández, María Josefa [1]
Martorell Trobat, Joan [1]
Massanet Llull, Àngela [1]
Mayor Forteza, Gaspar [3]
Mialaret, Gaston [1]
Molla Giner, Matilde [2]
Molla, Matilde [1]
Montes, Marisa [1]
Mora Mir, Joan [2]
Mora, Margalida [1]
Moyà Gilabert de la Portella, Llorenç [1]
Mulet Trobat, Bartomeu [12]
Navarro, Josep Maria [1]
Nicolau Bauzà, J. [1]
Noceras, Catalina [1]
Oliver Jaume, Jaume [9]
Oliver Monserrat, Francisca [1]
Oliver Oliver, Gabriel [1]
Olives, Guerau [1]
Oller Soitiño, Antoni J. [1]
Ortoneda i Sanjurjo, Salvador [1]
Parets i Serra, Joan [1]
Payeras Aguiló, M. Assumpció J. [1]
Pelegrí Barber, Esther [1]
Perelló Reynés, Esperanza [1]
Pérez Pastor, Maria Ignàcia [1]
Pons Font, Margalida [1]
Pons, Maria Jesús [1]
Prunes, Jordi [1]
Pujol, Bernat [1]
Rial Planas, Rubén Víctor [1]
Riera, Miquel Àngel [1]
Rivera Ortun, María José [2]
Rodríguez Carnero, M. J. [2]
Rodríguez García, Maria del Carme [1]
Rodríguez, M. J. [1]
Rodríguez, M. X. [1]
Roig, Sebastià [2]
Rosselló Bover, Pere [1]
Rotger Amengual, Bartolomé [2]
Salom, Andreu [1]
Santandreu Sureda, Jaume [1]
Saura, F. [4]
Saura, Joan [1]
Sebastián Bello, Bernardo [1]
Seguí, Miquel [1]
Serra Busquets, Sebastià [3]
Serrano, Susana [1]
Sureda Negre, Jaume [1]
Thomàs i Sabater, Joan Maria [1]
Torrens Vallori, Catalina [2]
Torrens, Joan [1]
Torres Canet, Antonia [1]
Torres i Vallori, Catalina [1]
Vadell Noguera, Catalina [1]
Valriu Llinàs, Caterina [1]
Vázquez Alonso, Ángel [2]
Vicens Castanyer, Antoni [2]
Vidal Alcover, Jaume [2]