lliconsUIB
Aquesta col·lecció conté lliçons inaugurals llegides per a la inauguració dels cursos acadèmics de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta col-lecció consta de 39 articles