Examina
Alcover Garau, Guillem
Crisi de l'empresa i dret de societats. 1993.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català: Dret de societats Espanya; Empreses Espanya; Economia; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Business enterprises Spain.; Corporation law Spain.; School orations.
PDF - 18 p. -  - 18 p. - Arribas Palou, Antoni
La Romanització de les Illes Balears. 1983.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català: Balears Història 123 a.C. 465, període romà; Història; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) History Roman period,123 B.C.-465 A.D.; School orations.
PDF - 57 p. -  - 57 p. - Astarloa Villena, Francisco
La Autonomía como rasgo configurador del Estado español. 1985.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català: Comunitats autònomes; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Spanish autonomous communities; School orations.
PDF - 37 p. -  - 37 p. -