Examina
Alberdi Castell, Rosamaria
Ser infermera: quan el que és quotidià és extraordinari . 2020.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Infermeria; Higiene i Salut pública.
Matèries en anglès:Nursery; Hygiene and public health.
PDF -17 p. -  -17 p. - Alcover Garau, Guillem
Crisi de l'empresa i dret de societats. 1993.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Dret de societats Espanya; Empreses Espanya; Economia; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Business enterprises Spain.; Corporation law Spain.; School orations.
PDF -18 p. -  -18 p. - Arribas Palou, Antoni
La Romanització de les Illes Balears. 1983.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Balears Història 123 a.C. 465, període romà; Història; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain) History Roman period,123 B.C.-465 A.D.; School orations.
PDF -57 p. -  -57 p. - Astarloa Villena, Francisco
La Autonomía como rasgo configurador del Estado español. 1985.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Comunitats autònomes; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Spanish autonomous communities; School orations.
PDF -37 p. -  -37 p. -