ExaminaAnatomia de la melancolia.
Roca Bennasar, Miquel .2014.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Ciències de la Salut; Psiquiatria; Melancolia.
Matèries en anglès:Medical sciences; Psychiatry; Melancholia.
PDF -9 p. - 


Aproximació a Verdaguer.
Llompart de la Penya, Josep M. .1987.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Verdaguer i Santaló, Jacinto, 1845-1902 Criticism and interpretation; Literatura; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Verdaguer i Santaló, Jacinto, 1845-1902 Criticism and interpretation; Literature; School orations.
PDF -19 p. -