ExaminaLa Autonomía como rasgo configurador del Estado español.
Astarloa Villena, Francisco .1985.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Comunitats autònomes; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Spanish autonomous communities; School orations.
PDF -37 p. - 


La centralitat de l'historiador de l'art en la transversalitat del coneixement aplicat a la conservació del patrimoni cultural.
Gambús Saiz, Mercè .2013.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Art; Patrimoni cultural; Conservació i restauració .
Matèries en anglès:Art; Cultural property; Conservation and restoration.
PDF -18 p. - 


La força dels microbis.
Lalucat Jo, Jordi .2004.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Microbiologia; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Microbiology; School orations.
PDF -14 p. - 


La Mediterrània occidental, una regió d’adversitats meteorològiques i punt calent del canvi climàtic .
Romero March, Romualdo .2021.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Física; Geologia; Meteorologia.
Matèries en anglès:Physics; Geology; Meteorology.
PDF -15 p. - 


La Modernitat de i des de la literatura portuguesa i un quasimanifest per una real realitat poètica.
Cuadrado Femández, Perfecto E. .2002.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Literatura portuguesa Crítica i interpretació; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Portuguese literature Criticism and interpretation; School orations.
PDF -17 p. - 


La naturalesa del valor o el valor de la naturalesa.
Riera Font, Antoni .2012.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Economia.
Matèries en anglès:Economics.
PDF -13 p. - 


La població de les Illes Balears al llarg dels quaranta anys de la UIB.
Salvà Tomàs, Pere A. .2018.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Població; Demografia -- Illes Balears.
Matèries en anglès:Population; Demography -- Spain -- Balearic Islands.
PDF -20 p. - 


La química, una ciència central.
Deyà Serra, Pere M. .2011.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Química.
Matèries en anglès:Chemical .
PDF -18 p. - 


La Romanització de les Illes Balears.
Arribas Palou, Antoni .1983.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Balears Història 123 a.C. 465, període romà; Història; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain) History Roman period,123 B.C.-465 A.D.; School orations.
PDF -57 p. - 


Les noves missatgeres de l’Univers .
Sintes Olives, Alícia M. .2017.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Física; Física Teòrica.
Matèries en anglès:Physics; Theoretical Physics.
PDF -6 p. - 


Lliure desenvolupament de la personalitat i delictes en contra de la vida. Dues qüestions: suïcidi i avortament.
Carbonell Mateu, Joan Carles .1989.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Avortament; Suïcidi ; Personalitat Desenvolupament ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Suicide; Abortion; Personality development; School orations.
PDF -20 p. -