ExaminaFísica nuclear: el balanç d'un segle.
Casas Ametller, Montserrat .1999.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Física nuclear; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Nuclear physics; School orations.
PDF -19 p. -