ExaminaDarwinisme i genètica: un segle de sinergies i algun fals desencontre.
Petitpierre Vall, Eduard .2009.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Biologia; Genètica; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Biology; Genetics.
PDF -28 p. - 


Dificultats i progressos en la comprensió psicològica del bebè.
Pich i Solé, Jordi .1990.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Nadons Psicologia; Psicologia; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Newborn Psychology; Psychology; School orations.
PDF -22 p. - 


Dins el cau de la ciència: un nou intent d'obrir la caixa de pàndora.
Bujosa Homar, Francesc .1991.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Ciència; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Science; School orations.
PDF -22 p. -