ExaminaSelectivitat i química.
Roig i Muntaner, Antoni .2001.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Química; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Chemical ; School orations.
PDF -22 p. - 


Ser infermera: quan el que és quotidià és extraordinari .
Alberdi Castell, Rosamaria .2020.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Infermeria; Higiene i Salut pública.
Matèries en anglès:Nursery; Hygiene and public health.
PDF -17 p. - 


Seréis como dioses. El concepto de lo humano para nosotros mismos.
Cela Conde, Camilo José .2006.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:School orations.
PDF -11 p. - 


Set files i divuit columnes, els pilars de la nostra vida.
Donoso Pardo, Josefa L. .2019.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Química ; Taula periòdica (Química).
Matèries en anglès:Chemistry; Periodic table of the elements.
PDF -19 p. - 


Sobre el Argumento y la Inferencia.
Miró Nicolau, José .1986.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Filosofia; Psicologia; Lògica; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Logic; Psychology; Philhosophy; School orations.
PDF -24 p. - 


Sobre la modernitat artística o el passat en el present.
Cantarellas Camps, Catalina .1995.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Art Història; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Art History; School orations.
PDF -18 p. -