ExaminaQuímica i vida.
Grases Freixedas, Felix .1996.
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/lecture
Matèries en català:Química Història; Química Societats, etc.; Química; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès:Chemistry History; Chemistry Societies, etc.; School orations.
PDF -11 p. -