Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1578-1591
Universitat de Campos
Signatura:GOB-01
PDF -

Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1591-1694
Universitat de Campos
Signatura:GOB-02
PDF -

Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1631-1694
Universitat de Campos
Signatura:GOB-03
PDF -

Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1632-1634
Universitat de Campos
Signatura:GOB-04
PDF -

Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1667-1689
Universitat de Campos
Signatura:GOB-05
PDF -

Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1689-1705
Universitat de Campos
Signatura:GOB-06
PDF -

Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1694-1717
Universitat de Campos
Signatura:GOB-07
PDF -

Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1705-1738
Universitat de Campos
Signatura:GOB-08
PDF -

Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1738-1754
Universitat de Campos
Signatura:GOB-09
PDF -

Llibre de Consells de la Universitat de Campos 1755-1773
Universitat de Campos
Signatura:GOB-10
PDF -