Jornades d'Estudis Locals. Santa Maria del Camí


Jornades d'Estudis Locals. Santa Maria del Camí

Jornades d'Estudis Locals. Santa Maria del Camí

Les Jornades d'Estudis Locals de Santa Maria del Camí, engloben estudis i treballs d'investigació, sobre una àmplia varietat de temàtiques i disciplines relacionades amb el terme municipal de Santa Maria, tant de diferents aspectes de la vida quotidiana dels santamariers com dels seus fills més destacats, que deixaren una empremta profunda no sols a Santa Maria sinó a les Illes Balears. Figures com Miquel Dolç, Josep Capó, Joan Vic, Andreu Bestard i Bartomeu Horrach.

Aquesta col-lecció consta de 246 articles