Jornades d'Estudis Locals de Llucmajor


Jornades d'Estudis Locals de Llucmajor

Jornades d'Estudis Locals de Llucmajor

La col·lecció de Jornades d'estudis locals de Llucmajor, engloba estudis i treballs d'investigació, sobre una àmplia varietat de temàtiques i disciplines del terme municipal de Llucmajor, de diferents aspectes de la vida quotidiana de les llucmajoreres i llucmajorers, així com de les seves filles i fills més destacades, que deixaren una empremta profunda a la societat de les Illes Balears, com la poetessa Maria Antònia Salvà.

Aquesta col-lecció consta de 157 articles