Examina


9es Jornades d'Estudis Locals:Inca, 21 i 22 de novembre de 2008.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM-0000-2009 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 184 p. - 

I Jornades d'Estudis Locals:Inca, 6 i 7 de maig de 1994.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: 84-606-2190-1 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 318 p. - 

II Jornades d'Estudis Locals:Inca, 28 i 29 d'abril de 1995.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: 84-9204-93-16 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 332 p. - 

III Jornades d'Estudis Locals:Inca, 24 i 25 de maig de 1996.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: 84-920493-4-0 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 260 p. - 

IV Jornades d'Estudis Locals:Inca, 3 i 4 d'octubre de 1997.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL 1848-2000 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 192 p. - 

V Jornades d'Estudis Locals:Inca, 3 i 4 de novembre de 2000.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM-1903-2005 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 188 p. - 

VI Jornades d'Estudis Locals:Inca, 23 i 24 d'octubre de 2004.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM-2776-2005 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 252 p. - 

VII Jornades d'Estudis Locals:Inca, 24 i 25 de novembre de 2006.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM-0000-2007 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 217 p. - 

VIII Jornades d'Estudis Locals:Inca, 23 i 24 de novembre de 2007.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM-0000-2008 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 180 p. - 

X Jornades d'estudis locals:Inca, 27 i 28 de novembre de 2009.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM-0577-2010 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 312 p. - 

XI Jornades d'Estudis Locals:Inca, 26 i 27 de novembre de 2010.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM-0446-2011 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 312 p. - 

XII Jornades d'Estudis Locals:Inca, 25 i 26 de novembre de 2011.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM-0000-2012 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 135 p. - 

XIII Jornades d'Estudis Locals:Inca, 2012.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 136 p. - 

XIV Jornades d'Estudis Locals:Inca, 2013.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM 359-2014 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 114 p. - 

XIX Jornades d'Estudis Locals:Inca, 2018.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: PM 219-2019 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 308 p. - 

XV Jornades d'Estudis Locals:Inca, 2014.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM 276-2015 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 192 p. - 

XVI Jornades d'Estudis Locals:Inca, 2015.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM 276-2015 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 242 p. - 

XVII Jornades d'Estudis Locals:Inca, 2016.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM 183-2017 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 326 p. - 

XVIII Jornades d'Estudis Locals:Inca 2017.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: DL PM 145-2018 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 238 p. - 

XX Jornades d'Estudis Locals:Inca, 2020.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: PM 149 - 2020 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 310 p. - 

XXI Jornades d'Estudis Locals:.
Inca (Mallorca). Ajuntament
Dipòsit legal:: PM 00159 - 2021 ; 
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 462 p. -