Examina


Aproximació al fet musical d'Inca  - Cortés i Forteza, Santiago; Parets i Serra, Joan
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 239-255 - 17 p. - 
Ver registro completo
Creació i consolidació del monestir de Sant Bartomeu a Inca  - Fiol i Tornila, Pere
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 51-60 - 10 p. - 
Ver registro completo
El cercle d'obrers catòlics d'Inca (1900-1910)  - Fullana Puigserver, Pere
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 159-176 - 18 p. - 
Ver registro completo
El certamen literari d'Inca de l'any 1905  - Pons Pons, Damià
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 213-222 - 10 p. - 
Ver registro completo
El problema de l'aigüa a Inca en el període 1849-1850  - Pieras Salom, Gabriel
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 103-116 - 14 p. - 
Ver registro completo
El procés d'industrialització i l'organització del temps en el treball (Mitjans S.XIX-1936)  - Pieras Villalonga, Miquel
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 117-126 - 10 p. - 
Ver registro completo
El Recull toponímic d'Inca per a la nova cartografia de Balears  - Benítez Mairata, Josep; Vives Amer, Francesca
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 275-286 - 12 p. - 
Ver registro completo
El sector ganadero de Inca en el Siglo XVIII  - Bejarano Galdino, Emilio
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 79-101 - 25 p. - 
Ver registro completo
Emigració i immigració a Inca  - Campillo Illan, Màxim; Serra Busquets, Sebastià
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 287-301 - 15 p. - 
Ver registro completo
Entorn de l'impost del monedatge d'Inca del 1329  - Miralles Monserrat, Joan
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 21-33 - 13 p. - 
Ver registro completo
Esclaus a Inca al llarg del S. XV  - Matas Riutort, M. Antònia; Vidal Mateu, Aina M.
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 35-49 - 15 p. - 
Ver registro completo
Inca i les guerres de Cuba i de les Filipines de 1895-98  - Marimon Riutort, Antoni
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 155-158 - 4 p. - 
Ver registro completo
L'arquitectura a Inca durant el segle XX (1900-1940)  - Rayó Bennàssar, Pere
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 223-237 - 15 p. - 
Ver registro completo
L'ensenyament en català a la comarca d'Inca  - Sbert i Garau, Miquel
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 303-310 - 8 p. - 
Ver registro completo
La premsa comarcal i local a Mallorca. Aproximació a la premsa d'Inca (1883-1936)  - Company Mates, Arnau
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 177-197 - 21 p. - 
Ver registro completo
La veu d'Inca: un setmanari catòlic i nacionalista per a una ciutat en procés d'industrialització  - Carrió Trujillano, Bartomeu
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 199-211 - 13 p. - 
Ver registro completo
Mecanismes de formació de la toponímia àrab al Djuz d'Inca  - Rosselló Bordoy, Guillem
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 09-20 - 12 p. - 
Ver registro completo
Sa revetla d'Inca. Una visió des del 1991  - Perelló Femenia, Damià
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 257-273 - 17 p. - 
Ver registro completo
Temps lliure i oci a Inca i Alaior. Comparacions de dues societats industrials  - Marquès Sintes, Miquel À.; Pieras Villalonga, Miquel
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 127-154 - 28 p. - 
Ver registro completo
Un retaule d'Oms, signat i datat (1592-93): El del Roser de l'Antiga Parroquia D'Inca  - Llabrés i Martorell, Pere-Joan
Jornades d'Estudis Locals d'Inca 1994, N. 01, pp. 61-77 - 17 p. - 
Ver registro completo