Examina


"honor"
"jurat"
"síndic"
16th century:1521-1533
68's revolution
accessibilitat
accessibility
Actes
Adaro
Administració
Administració local
Administration
agricultura
agriculture
air raid shelters
Ajuntament
Alfons XIII
Alomar
Altarpiece
Àngel C. Carratalà, Inca, 1929, death, bullfighting, Alacant
Àngel C. Carratalà, Inca, 1929, mort, toros, Alacant
Antoni Alomar
Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision.
Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir
Archaeological heritage
Archaeology
architecture
architecture, historicism, neogothic, classicism, congregation.
Arqueologia
arquitectura
arquitectura, historicisme, neogòtic, classicisme, congregació.
Art
art sacre
Arxiu Diocesà, llibres sacramentals, baptismes, confirmacions, matrimonis, mandes pies, difunts, albats
Audience research
Audiovisual Heritage
Avalots populars
avicultura
aviculture
Balaguer
Balearic Islands, concentrated settlement, dispersed settlement, scattered population, entity population, nomenclator
Banda
Bandejats
Bandolerisme
Bartomeu Oliver, music, compositions, tributes.
Bartomeu Oliver, música, composicions, homenatges
Batles
Batlle
Bé d'Interès Cultural
beneficència
benefici, beneficiat, vicari, rector, vicari in capite, ministeri sacerdotal, prevere, ordenació, congregació religiosa, missió, seminari, composició musical, certamen.
Bisbe
bisbe, pontificat, diòcesi, Girona
Bishop
bishop, papacy, diocese, Girona
bombardeigs
bombing passive defense
Bonificaciones potestativas
bourgeoisie, catholicism, religion, moral, politics, education
bullring
burgesia, catolicisme, religió, moral, política, educació
by-pass road
Cabot
Caciquism
Caciquisme
calçat, flexibilitat, Raiguer, Mallorca, Illes Balears, treball femení.
calçat, museu, documentació, gestió de col·leccions, museologia, Mallorca.
call
Can Monroig
Canon
Canonge
Capítol
cassa bressol
Catalanism, Catholicism, religion, Setmana Tràgica, politics, education
catalanisme, catolicisme, religió, Setmana Tràgica, política, educació
Catàleg municipal
CE Constància, Joan Colom, foot-ball, ball, goals.
CE Constància, Joan Colom, futbol, pilota, gols.
Cens
Census
Chapter
charity
Cinema
City Hall
Civil War
clergue, prevere, rector, vicari, diaca permanent, fundació, benefici, concordat
clergue, prevere, títol de patrimoni, vicari, rector, jurisdicció, tonsura, ordes majors.
clergyman, prebyster, Parish Priest, vicar, permanent Deacon, foundation, benefit, concordat
Clergyman, presbyter, title of heritage, vicarious, rector, jurisdiction, tonsure
clima urbà
Colònies
Col·legi Sant Tomàs d'Aquino
col·legi, ensenyament, alumne, professor, assignatura, direcció
Commodification
Comodificació
Company
Conductor
confinament
congestió
connectivitat
connectivity
conseller
Consiliari
convent
convents
Council
counselor
COVID-19
COVID-19 health crisis
crisi de salinitat messiniana, Pliocè, patrimoni geològic, lloc d’interès geològic, Illes Balears, Mediterrània occidental
Crisi de subsistències
crisi sanitària COVID-19
crisis económica
Crisis of subsistence
Cultura
cultural
Cultural affairs
Cultural Heritage
Cultural Heritage, Ethnology, folk art, painted tiles
Cultural Heritage, Municipal Heritage Catalog, Sculpture, Relief, Urban Art, Inca
Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant Bartomeu, BIC.
Cultural Heritage, Religious Heritage, Santa Maria la Major, votive offerings
Cultural mediation
Culture
day-care
DEAC
defensa passiva
Delichon urbicum
delmes, Capítol de la Seu, Inca, vi, celler, recaptacions, despeses.
Democràcia orgànica
Design
Diada
Dictadura
Dictatorship
Didàctica
Diocesan Archive, sacramental books, baptisms, confirmations, marriages, mandes pies, deceased, albats
Director
discs
Disseny
dona
EAC
Easter
ecologia urbana
Economic crisis
edat mitjana
educació
educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Education
education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Eleccions
Elections
Empresa
escoles
escultura
Esplai S’Estornell
Estabén
Establiments
Establishments
Estudis de públic
Estudis de visitants
Fábrica de Gas y Electricidad
Fashion
Father Payeras, Illustrious son, writings, missions, California.
Feminism
Feminisme
ferrocaril
Festa del Pedal, Veloz Sport Balear, ciclisme, Inca, esport.
Festa del Pedal, Veloz Sport Balear, cyclist, Inca, sport.
Footwear industry
footwear, flexibility, Raiguer, Majorca, Balearic Islands, women’s work.
footwear, museum, documentation, collection management, museology, Mallorca
footwearindustry, Inca, CNPI, femalework.
fotografia, pintura, Inca, Casa Rosselló
Francoism
Franquisme
Germanies
Germanies (Brotherhoods)
gestió cultural
grups musicals
Guerra Civil
Guillem Reynés Font, Architect, Inca, Modernism.
Guillem Reynés Font, arquitecte, Inca, Modernisme.
guitar
guitarra
Guitarres
Guitars
heritage
Història
Història de la cartografia, Jeroni de Berard, Il·lustració.
Història social
història, jueus, aljama, call, assalt, conversos
Historic organ
History
History of cartography, Jeroni de Berard, Enlightenment.
history, Jews, aljama, Jewish quarter, assault, converts
Homenatges
honor
hospital
illa de calor nocturna
Illes Balears, poblament concentrat, poblament dispers, població disseminada, entitat de població, nomenclàtor
immigració, envelliment demogràfic, gènere, integració, terciarització
immigration, aging, gender, integration, outsourcing
Impuestos locales
Inca
Inca en el segle XVIII
Inca in the eighteenth century
Inca Theather, heritage, cinema
Inca, Archive, Museum, Library, Education.
Inca, arrels, avantpassats, cançons, folklore, tradicions
Inca, associació, actes, socis, president, fundadors.
Inca, association, record, partners, president, founder.
Inca, Bordils, ciutadans militars, genealogia
Inca, Bordils, nobility, genealogy
Inca, Cultural Management, Visitor Studies, Industrial History, Cultural Mediation, Ecomuseum.
Inca, estadística, mestres, educació
Inca, festa escolar, educació cívica, patriotisme, història local
Inca, gestió cultural, estudis de públic, història industrial, mediació cultural, ecomuseu.
Inca, Legión, bisbe Llompart, Revolució d’Astúries
Inca, Legion, Bishop Llompart, Asturias Uprising.
Inca, mecanització, agricultura industrialitzada
Inca, mechanization, industrial agriculture
Inca, Medieval, Gothic, Painting, Iconography, Altarpiece
Inca, Medieval, Gothic, Sculpture, Iconography, Image.
Inca, medieval, gòtic, escultura, iconografia, imatge.
Inca, medieval, gòtic, pintura, iconografia, retaule
Inca, mestres, educació, Alguacil, Beltrán, Petro.
Inca, museu, arxiu, biblioteca, educació.
Inca, roots, ancestors, songs, folklore, traditions
Inca, sabaters, assaonadors, pelleters, confraria, sabates.
Inca, school festival, civic education, patriotism, and local history
Inca, shoemakers, tanner, furrier, brotherhoods, shoes.
Inca, Statistics, Teachers, Education
Inca, Teachers, Education, Alguacil, Beltrán, Petro.
Indústria del calçat
indústria, calçat, inca, CNPI, treball femení.
indústria, museu, documentació, gestió de col·leccions, museologia, Mallorca
Industrial Heritage
Industry, Museum, Documentation, Management of collections, Museology, Mallorca
INI
investigació, patrimoni, industrial, calçat, Inca, Mallorca.
investigation, heritage, industrial, shoemaking, Inca, Mallorca.
Isabel II
Itineraries
Itineraris
Jewish quarter
Jornades d'Estudis Locals
jurat
king, councillor, taxes, decree, laws, identity
Kingdom of Mallorca
Labor moviment
lawsuit
lignit
lignite
Llorenç Maria Duran Coli, educació, GESA
Llorenç Maria Duran Coli, education, GESA
Local government
Local policy
Local Studies Conference
Local taxes
lockdown
Magisterio Balear
Mallorca
Marià Payeras, Califòrnia, cartes, secularització
Marià Payeras, California, letters, secularization
Marià Payeras, Fill Il·lustre, escrits, missions, Califòrnia.
Mateu Pujadas, família, calçat, sabater, artesania, indústria, Inca.
Mateu Pujadas, family, footwear, shoemaker, craftwork, industry, Inca.
Mateu Reus "Rotget"
Mayor
Mayors
Mecanització
Mechanization
Mediació cultural
Medieval Age
Messinian Salinity Crisis, Pliocene, Geological heritage, Geosite, Balearic Islands, Western Mediterranean
Mestres
microcontinentalitat
microcontinentality
Militar
Military
mines
mining research
Miquel Vadell
Moda
Monitors
Moviment obrer
Municipal catalog
museologia, museu, patrimoni, calçat, Inca, Mallorca
Museology, museum, heritage, footwear, Inca, Mallorca
Museums
Museus
Music
Música
musical groups
Nest
Niu
nursing home
obres públiques
ordenació urbana
Organic democracy
Organització
Organization
orgue
orgue històric
Outlaws
painting
parish
parròquia
patrimoni
Patrimoni arqueològic
Patrimoni audiovisual
Patrimoni cultural
patrimoni cultural, Catàleg municipal de patrimoni, escultura, relleu, art urbà, Inca.
patrimoni cultural, etnologia, art popular, teules pintades
patrimoni cultural, orde de Sant Jeroni, conjunt religiós, monestir de Sant Bartomeu, BIC.
patrimoni cultural, patrimoni religiós, Santa Maria la Major, exvot.
Patrimoni industrial
Patrimoni religiós
Patronista
Pattern maker
Pesta
photography, painting, Inca, Casa Rosselló
pintura
plaça de toros
plet
poesia
poetry
Política
Política local
Politics
Popular rioter
Potential bonus
Premsa
Press
Prevere
Priest
Primo de Rivera
Processions
Processons
Professor
profit, benefited Vicar, Rector, Vicar in Capite, ministry, priest ordination Religious Congregation, Mission Seminary, Musical Composition Contest
public works
Rafal Garcès
railway
Ramon Llull, centenari, commemoració, 1915, devoció, regionalisme catòlic.
Ramon Llull, centenary, commemoration, 1915, devotion, Catholic regionalism.
recerca minera
rector
refugis antiaeris
Regiment
Regne de Mallorca
rei, jurats, talles, decret, lleis, identitat
Reinés
Religious Heritage
Repressió
Repression
Repuntadores
reserves
residència
Retaule
Revolució del 68
Ronda Nord
sabaters, ofici, Inca, capítols, govern, gremi.
Sacred art
Santo Tomás de Aquino school
Sastre
school, education, student, teacher, subject, location
schools
sculpture
segle XVI:1521-1533
segle XX
Setmana Santa
Seu
shoemakers, profession, Inca, chapters, gevernment, guild.
Sinagoga
síndic
sistema fiscal
Social history
Societat
Society
Stitchers
street art, graffiti, stencil, Inca, Majorca
street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca
synagogue
Tax system
Teacher
Teachers
Teatro de Inca, Teatre Principal d’Inca, patrimoni, inventaris, béns mobles, cinema.
Telesforo Julve
testament
Tithes, Seu’s Chapter, Inca, wine, cellar, income, expenses
Tourism
Tradicions
traditional manual labour
Traditions
traffic jam
Transactions
treball manual tradicional
Tributes
Trip, Rome, Pope, monuments
Turisme
twentieth century
urban climate
urban ecology
Urban heat island
urban plannins
variant
viatge, Roma, Papa, monuments
Violence
violència
Visitor studies
wil
woman