Examina


Abril Hervàs, David [1]
Aguiló Rodríguez, Marc [1]
Alomar Garau, Gabriel [1]
Amer Sastre, Arnau [1]
Armengol Coll, Antoni [2]
Arrom Horrach, Antoni [1]
Aulí Ginard, Antoni [18]
Badia Picó, Mar [1]
Barceló Adrover, Josep [1]
Barceló Crespí, Maria [3]
Bejarano Galdino, Emilio [1]
Beltran Cortès, Àngela [9]
Benítez Mairata, Josep [4]
Bennàssar Beltrán, Catalina [1]
Bernat i Roca, Margalida [5]
Binimelis Sebastián, Jaume [1]
Bonet Figuerola, Benet [1]
Bover Pujol, Jaume [2]
Buades Garcia, Blanca Margarita [6]
Buades i Crespí, Joan [1]
Calvo Trias, Manuel [1]
Campillo Illan, Màxim [3]
Canovas Salvà, Joan [5]
Capellá Galmés, Miquel Àngel [4]
Capellà Negre, Mercè [1]
Capriles González, Irina [3]
Carbonell Matas, Joan [4]
Carrió Trujillano, Bartomeu [1]
Casas Ametller, Monserrat [1]
Castells Valdivielso, Margalida [1]
Coll Beltran, Joana Maria [1]
Colom Arenas, Carme [5]
Colom Cañellas, Antoni J. [1]
Colom Ramis, Joan [2]
Company Mates, Arnau [1]
Company Rubio, Biel [2]
Corado Guerrero, Miguel Ángel [1]
Cortés i Forteza, Santiago [25]
Cubillas Cañellas, Maria Victòria [1]
Delgado Alemany, Pedro Pablo [1]
Deyà Bauzà, Miquel Josep [1]
Dols Martorell, María del Camí [2]
Ensenyat Pujol, Gabriel [2]
Escobar Sánchez, Aina M. [3]
Estrany Bertos, Joan [8]
Fernández Hernández, Juan [8]
Ferrà Cantera, Catalina [3]
Ferrà Frau, Julià [1]
Ferrer Mulet, Miquel [1]
Ferrer Torrens, Aina [1]
Ferrero Horrach, Aina [3]
Ferriol Queralt, Mireia Rosa [1]
Fiol i Tornila, Pere [16]
Fiol Mateu, Gabriel [6]
Fornàs Garcia, Gabino [1]
Frau Maestre, Marina [1]
Fullana Puigserver, Pere [4]
Galiano Mera, Ismael [1]
Gallego Cañellas, Eugenia [1]
Gamundí Andreu, Sebastià [1]
Garau Borràs, Pere [1]
Garau Moranta, Bartomeu [4]
Garcia Mas, Pilar [1]
Garcia Munar, Pere J. [1]
Gayà Estelrich, Jordi [1]
Gelabert Oliver, M. Magdalena [1]
Genestra Alomar, Miquel [1]
Gili Ferrer, Antoni [2]
Ginard Bujosa, Antoni [3]
Ginard Esteva, Catalina [3]
Gloaguen Murias, Emmanuelle [1]
Gómez-Pujol, Lluís [1]
González Blanco, Isabel Maria [8]
Gual Truyol, Simón [2]
Janer Torrens, Martí [1]
Jaume i Campaner, Miquel [1]
Javaloyas Molina, David [1]
Jordà Sánchez, Joan Pau [1]
Juan Escuder, Marius de [1]
Lacomba Moreno, Neus [1]
Latorre Silvestre, Jorge Luis [2]
Llabrés Estrany, Joan [2]
Llabrés i Martorell, Pere-Joan [2]
Lladó Rotger, Francesc [20]
Llobera Torrens Antònia [3]
Llobera Torrens, Antònia [3]
Llompart Morro, Maria del Mar [2]
Llompart Salva, Jaume [1]
Lluís Salas, Jaume [1]
Llull Sarralde, Jaume [2]
Maicas, Lluís [1]
Manera Erbina, Carles [2]
Marimon Riutort, Antoni [1]
Marquès Sintes, Miquel À. [1]
Martínez Oliver, Bartomeu [8]
Martínez Sans, Maria del Mar [2]
Martorell Fullana, Catalina M. [1]
Martorell Palou, Maria Magdalena [2]
Martorell Salvà, Francesc [1]
Mas Gornals, Guillem [2]
Massutí Nicolau, Llorenç [1]
Matas Riutort, M. Antònia [1]
Mates i Pastor, Joan [1]
Mateu Sastre, Cristóbal [1]
Mateu-Morro, Bernat J. [10]
Maura Antich, Antoni Miquel [1]
Mayol Adrover, Carme [1]
Mayol i Llompart, Antoni [1]
Mayol Salas, Catalina [2]
Menasalvas Bonnín, Emili [1]
Mestre Alorca, Maria [1]
Miquel Maura, Antoni [1]
Miquel Sellés, Teresa [2]
Mir Marquès, Antoni [13]
Miralles Gili, Miquel [1]
Miralles Monserrat, Joan [1]
Molina Costa, Maria Esther [1]
Moll Marquès, Joan [1]
Morro Marcé, Mateu [1]
Munar Catala, Isabel [1]
Ordinas Garau, Antoni [1]
Parets i Serra, Joan [21]
Payeras Capellà, Llorenç [8]
Payeras Capellà, M. Magdalena [10]
Payeras Picazo, Joana [1]
Perelló Carrió, Baltasar [2]
Perelló Femenia, Damià [1]
Perelló Fiol, Damià [1]
Petrus Bey, Joana M. [1]
Petrus Bey, Joana Maria [1]
Pieras i Salom, Gabriel [1]
Pieras Salom, Gabriel [16]
Pieras Villalonga, Miquel [20]
Pons Julià, Joan [6]
Pons Pons, Damià [2]
Puig i Viñeta, Mercè [1]
Quetglas i Carbonell, Clara Maria [1]
Raió, Miquel Àngel [1]
Ramis de Plandolit, Esperança [3]
Ramis Pujol, Joan [1]
Rayó Bennàssar, Pere [4]
Rayó Ferrer, Eusèbia [1]
Rebassa Gelabert, Sandra A. [2]
Rebassa Gelabert, Sandra Adriana [2]
Reus i Planells, Guillem Alexandre [3]
Reus Planells, Guillem Alexandre [7]
Riera Femenies, Pere Elies [2]
Riera Frau, M. Magdalena [4]
Rodríguez Mir, Antoni [1]
Roig López, Maria [1]
Romero Crosa, Óscar [1]
Rosselló Bordoy, Guillem [4]
Rosselló Hernández, Esperança [4]
Rosselló Lliteras, Joan [2]
Rosselló, Pere [1]
Rotger Lebrón, Martín [2]
Rotger Pujadas, Cristòfol [3]
Sàez Isern, Francesc [1]
Santana Morro, Manel [2]
Sanz Gómez, Álvaro [1]
Sastre Moll, Jaume [1]
Sastre Morro, Magdalena [3]
Sastre Seguí, Antonio [1]
Sbert i Garau, Miquel [1]
Seguí Estrany, Antoni [1]
Serra Busquets, Sebastià [1]
Serra i Barceló, Jaume [7]
Servera Sitjar, Bartomeu [1]
Soler Capó, Jaume [7]
Sureda Negre, Jaume [1]
Torelló Torrens, Antònia [2]
Torres Flores, Aina Maria [1]
Torres Gómez, Rafel [1]
Troya López, Josep Antoni [4]
Tugores Truyol, Francesca [11]
Veny i Miró, Andreu Gabriel [1]
Vicenç Xamena, Guillem [1]
Vidal Mateu, Aina M. [1]
Vidal Reynes, Jordi [1]
Vila Vidal, Arturo [1]
Vives Amer, Francesca [3]