Examina


El recull toponímic del mapa topogràfic de Mallorca a escala 1:5.000  - Ordinas Garau, Antoni
VIII Jornada d'Onomàstica i Toponímia. Artà, 1993, pp. 29-30 - 2 p. - 
Ver registro completo
La primera toponímia catalana dels actuals termes de Santa Margalida i Maria referida a unitats d’explotació agrària  - Mas Forners, Antoni
VIII Jornada d'Onomàstica i Toponímia. Artà, 1993, pp. 19-27 - 9 p. - 
Ver registro completo