Examina


Innovib 2010, no. 1
ISSN: 2172-587X ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 329 p. - 

Innovib 2011, no. 2
ISSN: 2172-587X ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 332 p. - 

Innovib 2013, no. 3
ISSN: 2172-587X ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 269 p. -