Examina


Abrines Llabrés, Bartomeu [1]
Adame Obrador, M. Teresa [1]
Adrover Adrover, Cristina [1]
Albero Santacreu, Daniel [1]
Alemany Garrido, M. Luisa [1]
Alonso Ferrer, Ángel Antonio [1]
Alzina Seguí, Pere Jaume [1]
Al·lès Pons, Guida [1]
Andreu Santandreu, Sebastiana [1]
Barber Marquès, Gabriel [2]
Barceló i Taberner, Margalida [5]
Batle Siquier, Margalida [1]
Bauçà Ferrer, Cristina [1]
Bellido Ros, Marta [1]
Bennàssar Roig, Antoni [1]
Bonet Martín, Sílvia [1]
Brotons Capó, José Antonio [1]
Buades Beltran, Joan [1]
Calafat Albertí, Amador [1]
Caldentey Grimalt, M. Antònia [1]
Caldentey Salvà, Joana Maria [1]
Calvo Trias, Manuel [1]
Camarera Camarera, Maria Amparo [1]
Campillo Galmés, Josep Antoni... [et al.] [1]
Camps Filani, Maria Miquela [1]
Carandell Gottschewsky, Zinka [1]
Caro Martínez, Maria [1]
Carreras, Ferran [1]
Castell Leal, Bartomeu Antoni [1]
Catalán Fernández, Albert [1]
Coll Díaz, Joana Maria [1]
Colom Parra, Rosa Maria [1]
Consell Editorial [1]
Crespí Isern, Pere Josep... [et al.] [1]
Cuenca Giménez, Maria del Pilar [1]
Donoso Garcia, Joan Pere [1]
Escobar Ballesteros, Juan José [1]
Esteve Ruescas, Olga [1]
Febrer Torres, M. Àngels [1]
Femenia Millet, Olga [1]
Fernández Gómez, Ascensión [1]
Ferrer Riera, Onofre [2]
Forteza Forteza, Dolors [2]
García Morell, Elena [1]
García Rosselló, Jaume [1]
García Socías, Catalina [1]
Gasull Caules, Marina Ana [1]
Gayà Martinez, Mª Isabel [1]
Genovart Rosselló, Magdalena [1]
González de Alaiza García, Xavier [1]
Gonzàlez Vera, Montserrat [1]
Grau Garrigues, Maria Josep [1]
Guardiola Ribot, Mª Antonia [1]
Guerau d’Arellano Vilanova, Cristòfol [1]
Guerrero Vives, Rosa Maria [1]
Hansen, Anna-Marie [1]
Herts, Alexandra [1]
Imbernón Muñoz, Francesc [1]
Iranzo García, Pilar [1]
Javaloyas Molina, David [1]
Leal Cornejo, María Teresa [1]
Lladó Ballester, Joana [1]
Lladó Moragues, Magdalena [1]
Llodrà Oliver, Sebastià [1]
López Martínez, Sacramento [1]
López Veny, Laura [1]
Majó Basomba, Joana [1]
Manassero Mas, Maria Antònia [1]
Martínez González, Juan [1]
Martínez Roca, Sílvia [1]
Martins Ribeiro Caiado de Castro, Heide [1]
Martorell Fullana, Miquel [1]
Martorell i Gelabert, Carme [1]
Mascaró Oliver, Miquel [1]
Mascaró Soler, Tomeu [1]
Mascaró Talaya, Roser [1]
Maura Reus, Rafel [1]
Mestre Soler, Francisca [1]
Micó Amigo, Ester [1]
Molino Roca, Àngels [1]
Moll Capella, Margarita [1]
Moll Castán, Catalina [1]
Moner Morera, Catalina [1]
Monge Ganuzas, José Ignacio [1]
Montaño Moreno, Juan José [1]
Moscardó Mongort, Rafel [1]
Moyà Castells, Maria Neus [1]
Mulet Rodríguez, Antònia [1]
Mut Amengual, Bartomeu [1]
Navarro Herrera, Alberto [1]
Oliver Colom, Tomàs [2]
Oliver Trobat, Miquel F. [2]
Palou Morell, Joana Maria [1]
Palou Oliver, Maria [1]
Pascual Socias, Francisca [1]
Perelló Mulet, Josep [1]
Pinya Medina, Carme [2]
Piris Llufriu, Joana [1]
Planells Guasch, Susanna [1]
Pons Adrian, Rafaela [1]
Pons Borràs, Dolors [1]
Pons Sans, Àngels [1]
Prats Garcia, Ernest [2]
Puigserver i Canyelles, Gregori [1]
Reus Costa, Rita Laura [1]
Riera Montes, Montserrat [1]
Rivera Ruiz, Manuel [1]
Rosselló Ramon, Maria Rosa [1]
Rosselló Rigo, Joan [1]
Rosselló Ruiz, Jordi Josep [1]
Sacramento López Martínez [1]
Sagristà Sauleda, Antoni [1]
Salmerón González, Miguel [1]
Sánchez Bisbal, Margalida [1]
Santacana Mejías, Teresa [1]
Sempere Campello, Maria Assumpció [2]
Serra Arbona, Catalina [1]
Serra Cardona, Catalina [1]
Serra i Casals, Enric [2]
Serra Serra, Isabel Maria [1]
Server Crespí, Francisca [1]
Sirer Colomar, Margalida [1]
Soler Cardell, Margalida [1]
Soler Font, Manuela [1]
Soriano Guasch, José Manuel [1]
Sureda Parera, Maria Bel [1]
Torres Barchino, Enric [1]
Torres Boned, Antònia [1]
Torres Canet, Antònia [1]
Torres Roig, Catalina [1]
Triay Magraner, Maria... [et al.] [1]
Vaillant Alcalde, Denise Elena [1]
Valle Garcia, Sandra [1]
Vallespir Amengual, Maria [1]
Vázquez Alonso, Ángel [2]
Ventayol Monreal, Adolfo [1]
Verdera Verdera, Jaume [1]
Verger Gelabert, Sebastià [1]