Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'consell' apareix 1 time
'editorial' apareix 1 time


Editorial  - Consell Editorial
Font: IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 006-007
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9071164 - 2 p. - Ver registro completo