Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

maria (6) bosch (2) santandreu (1) aina (2)


La festa, memòria col·lectiva d’un poble. Cançons, balls i tonades de Manacor: un recurs a l’aula  - Bosch Santandreu, Aina Maria
Font: IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 008-035
Resum: Les manifestacions musicals dels actes festius de Manacor són el principal objecte d’estudi d’aquest treball, que pretén unir tres mons: la música i cultura tradicionals, la pedagogia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Per entendre bé el significat de les cançons, balls i tonades que hem estudiat i organitzat seguint la roda de l’any, hem hagut d’endinsar-nos en les arrels de la nostra història i cultura per poder-les contextualitzar. El fil conductor han estat les festes populars, que guarden gran part de la memòria col·lectiva d’un poble. Hem afavorit l’ús pedagògic mitjançant fitxes d’anàlisi, aplicacions didàctiques i enregistraments de les cançons seleccionades, tot confiant que pugin servir de recurs per a qualsevol docent amb l’objectiu d’aprendre música i cultura tradicionals de Manacor i, per extensió, de les Illes Balears. La necessitat de facilitar el maneig del material que oferim en aquest treball i la voluntat de donar-li difusió han fet que prengués forma de pàgina web. Així, tota la informació —marc historicocultural, fitxes i enregistraments— està organitzada en format de web, Las manifestaciones musicales de los actos festivos de Manacor son el principal objeto de estudio de este trabajo, que pretende unir tres mundos: la música y cultura tradicionales, la pedagogía y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para entender el significado de las canciones, bailes y tonadas, que hemos estudiado y organizado siguiendo la rueda del año, hemos tenido que adentrarnos en las raíces de nuestra historia y cultura propia para poder contextualizarlas. El hilo conductor han sido las fiestas populares, que guardan gran parte de la memoria colectiva de un pueblo. Hemos privilegiado el uso pedagógico mediante fichas de análisis, aplicaciones didácticas y grabaciones de las canciones seleccionadas, confiando en que puedan servir de recurso para todos los docentes con el objetivo de aprender música y cultura tradicionales de Manacor y, por extensión, de las Illes Balears. La necesidad de facilitar el manejo del material que ofrecemos en este trabajo y la voluntad de darle difusión han hecho que tomase forma de página web. Así, toda la información —marco historicocultural, fichas y grabaciones— está organizada en formato web, This article introduces an analysis of the main features about the evolution of initial training curricula for Primary and Early Childhood teachers in recent decades and it especially comments on how changes stemming from the unification of European Higher Education (EHEA) have affected the training of future teachers. The curricula in 1993 and 2002 are briefly described in order to later show a snapshot of what the EHEA has meant to university’s world. Lastly, the most significant features of the University of the Balearic Islands’ Early Childhood Education Degree and Primary Education Degree are submitted
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.496615 - 29 p. - Ver registro completo